Undersökning av allergi

Omedelbar allergi undersöks med blodprov, pricktester och ibland med provokationstest.

Pricktester görs i allmänhet med färdiga testserier som finns på laboratoriet. Ibland ombes patienten ta med sig egna ämnen för testet. Tester kan göras året om oberoende av allergisäsongerna. Före testet ska patienten sluta ta mediciner som påverkar testresultaten, om detta är möjligt.

Vanliga blodprover tas utan att patienten behöver förbereda sig på något sätt. Den vanligaste undersökningen är fastställandet av specifikt IgE med hjälp av en förening som orsakar symtom. Ett högt resultat pekar på en större sannolikhet för att patienten får symtom av den undersökta föreningen (allergenet).

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä