Vanliga orsaker till allergi

De vanligaste orsakerna till astma och allergisk snuva i Finland är pollen från lövträd och gräsväxter samt katt och hund.

Den överlägset vanligaste formen av födoämnesallergi hos vuxna är korsallergi som förknippas med pollen från lövträ​d. En person som är allergisk för lövträd får symtom i munnen och svalget av rotfrukter och frukter, till exempel äpple och morot. Symtomen kan behandlas med vanliga allergiläkemedel. Klådan och svullnaden i munnen är besvärliga för patienten men leder myck​et sällan till någon mer allvarlig allergireaktion.

Nästa sida

Uppdaterad  4.3.2020

Kyllä