Insektallergi

De vanligaste allergierna som har samband med insekters stick är allergi mot gift i getingar och bin, som kan vårdas med desensibilering om allvarliga reaktioner uppstår.

Getingar, bin och humlor

Stick av geting, bi och humla orsakar en lokal rodnad och svullnad hos alla, men då är det inte fråga om en allergisk reaktion.

Att bli allergisk

För att en allergisk reaktion ska utvecklas krävs ett tidigare stick, vilket leder till sensibilisering. Följande stick kan ge upphov till en allergisk reaktion som syns i e​tt stort område. Då uppstår svullnad och nässelutslag kring sticket och även långt utanför stickstället, ofta i stora områden. Följden kan även vara en allmän allergisk reaktion, anafylaxi, som kan vara livsfarlig. Reaktionen efter ett nytt stick kan inte förutses. Allergi undersöks med blodprov.

Allergi mot humlegift är sällsynt. Korsallergi mot gift frå​n getingar eller bin existerar inte. Blodprov finns även för undersökning av detta.

Att förbereda sig på en reaktion

Den som fått en allergisk reaktion bör alltid ha med sig antihistamin- och kortisontabletter samt en adrenalininjektor. Bins gadd blir kvar i stickstället och bör tas ut försiktigt och snabbt för att begränsa mängden gift. Bin dör efter sticket och de sticker inte så lätt. Getingar kan sticka flera gånger.

Undersökning och vård

Den som får en mera omfattande reaktion än en ​lokal reaktion efter ett stick ska undersökas för att utreda allergi mot getingar eller bin. Desensibilisering​ övervägs om allergi konstaterats och patienten fått en allmän allergisk reaktion. Vården ges som injektionsvård antingen mot getingar eller bin. Vården hjälper inte mot båda. Desensibiliseringen tar vanligen 5 år. Trots desensibiliseringen uppmanas den som fått en svår reaktion att alltid ha medicin till hands, eftersom desensibiliseringens effekt är svår att förutse.

Annat i Hälsåbyn

Anvisningar för egenvård av insektstick och insektbett i Päivystystalo (på finska)

​​

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  4.3.2020

Kyllä