Vad är läkemedelsöverkänslighet?

Biverkningar från  läkemedel är vanliga. Biverkningar som har samband med läkemedlens verkningsmekanism förmedlas inte via överkänslighetsmekanismer Dessa skador kan inte utredas med allergiundersökningar.

I de flesta fall är läkemedelsallergin redan klar utifrån händelsebeskrivningen och kräver inga tilläggsutredningar.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä