Undersökning och behandling av läkemedelsallergi

​En medicinering som orsakat överkänslighetssymtom avslutas. Beroende på hur viktig medicineringen är ska den enhet som ordinerat läkemedelsbehandlingen kontaktas för ordnande av ersättande behandling.

Det är krävande att undersöka överkänslighet mot läkemedel och i första hand försöker man hitta ett annat läkemedel som passar patienten. Om det inte finns något alternativt läkemedel överväger man läkemedelsexponering.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä