Ljuskänslighet

​​​​​Läkemedelsbehandling kan ibland orsaka överkänslighet för ljus.

Symtom på ljusöverkänslighet är hudrodnad, sveda och irritation i de hudområden som inom ett dygn har utsatts för sol. Lindriga ljuskänslighetssymtom finns kvar några dagar, kraftiga i 1–2 veckor. Vid svåra reaktioner kan mörkt pigment bli kvar flera månader i eksemområdet.

Det misstänka läkemedlet lämnas bort eller byts ut mot ett annat enligt läkarens anvisningar. Eksemet behandlas med kortisonsalva.

Den vanligaste framkallaren av ljussensibilisering är doxicyklin-antiobiotika, men bara få användare får symtom. Övriga läkemedelsgrupper som eventuellt leder till sensibilisering är övriga mikrobläkemedel, hjärt- och blodtrycksläkemedel samt antiinflammatoriska läkemedel som appliceras på huden och en del läkemedel för hudsjukdomar. I läkemedlens bipacksedel anges vanligen att reaktioner kan uppstå.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä