Allergiska reaktioner under anestesi

Reaktioner som är förknippade med allergisering förutsätter vanligen sensibilisering i samband med ett tidigare ingrepp.

Under anestesi dvs. nedsövning används samtidigt flera olika läkemedel. De vanligaste allergiframkallarna är muskelrelaxanter, dvs. muskelavslappnande läkemedel, antibiotika och latex. Reaktioner kan uppstå även av egentliga anestesimedel ellerbedövningsmedel.

Orsaken till en allergisk reaktion kan även vara ett ämne som används för rengöringen av huden eller ett smärtstillande läkemedel. Läkemedelsreaktioner kan uppstå på annat sätt än via en allergisk mekanism eller så kan de vara en annan biverkning av läkemedlet, varvid en reaktion även kan uppstå vid den första anestesin. Anafylaktiska reaktioner uppstår i en per 10 000–20 000 anestesier.

Under operationer används flera läkemedel och om reaktionen har varit svår, behövs ofta en omfattande utredning. Alla läkemedel som använts under operationen utreds med hudpricktest. Hudpricktest rekommenderas 4–6 veckor efter reaktionen.

Överkänslighet mot bedövning

Överkänslighet mot bedövning är sällsynt. Vid misstänkta reaktioner är det ofta fråga om en vanlig svimning eller biverkning av adrenalin eller lidokain som använts som tillägg i bedövningen. Överkänslighet mot bedövning kan testas med hudpricktest.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä