Överkänslighetsreaktioner i samband med vaccination

Överkänslighetsreaktioner på grund av vaccin är sällsynta.

Smärta, svullnad och värmekänsla är inte tecken på en allergisk reaktion. Allergiska symtom är däremot återkommande rodnad, svullnad och urtikaria i ett stort hudområde. Utredning av vaccinallergi ska göras av en läkare som är specialiserad på allergologi. Allergin kan bero på antingen vaccinet eller hänga samman med de metoder som använts vid tillverkningen.

Influensavaccin kan vanligen ges till personer med äggallergi, eftersom mängden ägg i vaccin är väldigt liten. Undantag är personer som konstaterats få en anafylaktisk reaktion efter att ha ätit ägg. Även i dessa fall kan vaccinet vanligen ges under övervakade förhållanden. Enligt vaccineringsanvisningen följer man med hur den vaccinerade mår i två timmar efter influensavaccinering.

Vid tillverkningen av vaccin kan man eventuellt använda antibiotika, som vanligen inte orsakar allergiska reaktioner hos den vaccinerade. Vacciner kan innehålla formaldehyd som konserveringsmedel. De som sensibiliserats av mängden formaldehyd i vaccin kan få lindriga allergiska reaktioner vid injektionsstället.

Omedelbara vaccineringsreaktioner kan undersökas med hudpricktest eller pricktest. Fördröjd överkänslighet mot till exempel konserveringsmedel syns i epikutantest.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä