Överkänslighet mot kontrastmedel

Överkänslighetsreaktioner är ovanliga med dagens kontrastmedel, men en reaktion kan vara livsfarlig.

De ämnen som orsakar överkänslighet i kontrastmedel är jod och gadolinium. De flesta reaktioner är inte IgE-förmedlade allergier och kan därför uppstå redan vid den första röntgningen. De har samband med frisättningen av histamin som konstrastmedlet orsakar. IgE-förmedlade egentliga allergier är ovanliga och förutsätter sensibilisering vid en tidigare undersökning.

De flesta reaktioner uppstår inom en timme efter doseringen av kontrastmedlet, många till och med inom fem minuter. I ovanliga fall uppstår symtomen först efter flera dagar som lindriga hudsymtom, och dessa påverkar vanligen inte doseringen av kontrastmedel i framtiden.

Tryggast är att ersätta kontraströntgen med en annan metod då det gäller personer som tidigare reagerat på kontrastmedel. Om reaktionen är lindrig, kan undersökningen göras med skyddande medicinering. Efter svåra reaktioner ska användning av kontrastmedel undvikas. Astma- och allergipatienter har något större risk än andra att reagera på kontrastmedel. Däremot ökas inte risken av en hudreaktion från jodhaltiga produkter.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä