Överkänslighet mot antiinflammatoriska läkemedel

I värsta fall kan en person med överkänslighet mot antiinflammatoriska läkemedel få en allmän allergisk reaktion, anafylaxi.

Vid överkänslighet mot antiinflammatoriska läkemedel är det vanligen inte fråga om allergier, och överkänsligheten kan inte utredas med allergitest. Patienterna får symtom av alla läkemedel i denna grupp. Ofta finns det ett tydligt orsakssamband.

En del av patienterna som har astma, näspolypsjukdom eller båda, får symtom på snuva och astma av dessa läkemedel. Hos en del patienter märks överkänsligheten som nässelutslag och förvärrade kroniska nässelutslag.

Den som har överkänslighet ska meddela det till apoteket när han eller hon uträttar ärenden där samt på läkarmottagningen.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä