Vanliga orsaker till födoämnesallergi

 

Livsmedelkan orsaka både lindriga och allvarliga symtom. Största delen av de symtom som orsakas av livsmedel är dock inte allergier. Livsmedel som orsakar symtom kan delas in i vanliga och sällsynta allergener.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä