Sjukdomar och symtom relaterade till födoämnen

 

Livsmedel orsakar oftast symtom i tarmen och på huden. Undersökningarna baseras på en symtomenkät samt uteslutning av sjukdomar och allergier.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä