Ovanliga orsaker till födoämnesallergi

 

Sällsynta orsaker till födoämnesallergier är LTP-allergi, som är sällsynt i Finland, samt alpha-gal-allergi och spannmålsanafylaxi.

Uppdaterad  24.10.2022

Kyllä