Siedätyshoidon eteneminen

Siedätyshoito aloitetaan tavallisimmin sairaalan poliklinikalla, jonne tullaan lääkärin lähetteellä. Myös yksityisillä lääkäriasemilla toteutetaan pistossiedätystä.

Siitepölyallergiassa siedätyshoito aloitetaan siitepölykauden jälkeen syksyllä, eläin- ja huonepölypunkkiallergiassa mihin vuodenaikaan tahansa, kunhan allergiaoireet eivät ole esteenä. Hoito jatkuu yleensä kolmen vuoden ajan. Pistiäisallergiassa siedätyshoito voidaan aloittaa mihin vuodenaikaan tahansa, ja sen kesto on yleensä viisi vuotta.

Aloitus

Pistoshoito jakautuu annoksen nostovaiheeseen, jolloin pistokset annetaan 1–2 viikon välein ja ylläpitovaiheeseen, jolloin pistokset annetaan 4–6 viikon välein. Nostovaihe kestää useamman kuukauden ajan ja riippuu pistosvälistä ja hoidon sujumisesta.

Nostovaihetta voidaan myös nopeuttaa antamalla useampi aloituspistos samana päivänä. Tämä 7 viikon hoitokaava (Cluster-aloitus) vaatii luonnollisesti enemmän aikaa ensimmäisillä käynneillä. Siitepölysiedätyksen annoksia ei nosteta allergiakaudella, joten siedätyshoito aloitetaan yleensä allergeenikohtaisesti sovittuun ajankohtaan mennessä, jotta ylläpitoannoksiin päästäisiin ennen siitepölykauden alkua.

Aloituksen jälkeen

Hoitoa jatketaan joko erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa. Jokaisella pistoskerralla arvioidaan, voidaanko pistos toteuttaa turvallisesti. Pistoksen antamisen esteenä voi olla mm. allergia- ja astmaoireilu tai tulehdussairaus. Pistosvälin pitkittyminen vaikuttaa hoidon tehoon. Pistoksen jälkeen potilasta tarkkaillaan aina vähintään puoli tuntia pistosreaktioiden varalta.

Tehon arviointi

Hoidon tehoa ja mahdollisia haittavaikutuksia seurataan yksilöllisesti sovituilla seurantakäynneillä. Hoidon tehon arvio perustuu hoidettavan koettuun hyötyyn, ei laboratoriotutkimuksiin.

Kustannukset

Pistossiedätyksen kustannukset muodostuvat pistos- ja seurantakäyntimaksuista ja varalääkkeiden hinnoista. Siedätyshoitouutteet sisältyvät käyntimaksuihin. Lisäksi siedätettävän on huomioitava käynteihin kulunut aika ja matkakulut.

Video: Pistossiedätysinfo


Seuraava sivu

 


 

Päivitetty  15.10.2019