Keuhkojen toimintakokeita ja tutkimuksia

Astmaepäily herää tyypillisten oireiden perusteella. Diagnoosi on kuitenkin hyvä varmistaa keuhkojen toimintakokeilla, koska sairaus on pitkäaikaista hoitoja ja seurantaa vaativa.

Spirometria

Spirometria on puhalluskoe, joka PEF-seurannan lailla kuuluu astman perustutkimuksiin. Siinä tutkitaan uloshengityksen virtauksen lisäksi keuhkojen tilavuuksia ennen ja jälkeen avaavan lääkkeen.

Histamiini- ja metakoliinialtistukset

Histamiini- ja metakoliinialtistus ovat puhalluskokeita, joissa pyritään havaitsemaan keuhkoputkien supistumistaipumus (hyperreaktiviteetti), joka on tyypillistä astmassa. Tutkittava hengittää annostelijan avulla 5 minuutin välein histamiini- tai metakoliiniaerosolia. Kunkin annoksen jälkeen hän puhaltaa spirometriin. Tutkimus keskeytetään, jos sekuntikapasiteetti laskee merkittävästi tai on päästy annossarjan maksimivahvuuteen. Tämän jälkeen annetaan keuhkoputkia avaavaa lääkettä. Tutkimus kestää 60 minuuttia.

Video: Mitä keuhkoputkien altistuskokeessa tapahtuu?

Typpioksidimittaus

Tutkimuksen avulla voidaan selvittää esiintyykö uloshengityksessä tavanomaista enemmän typpioksidia, mikä voisi viitata astmatyyppiseen tulehdukseen. Tutkittava puhaltaa hitaita puhalluksia mittauslaitteistoon seuraten samalla laitteesta tai näyttöpäätteeltä, että ilman virtaus pysyy tasaisena. Koko tutkimus kestää noin 20 minuuttia.

Video: Mitä uloshengityksen typpioksidimittauksessa tapahtuu?

Rasituskoe

Tutkimusta käytetään erityisesti rasitushengenahdistuksen, toiminnallisten hengityshäiriöiden ja epäselvien rintatuntemusten erotusdiagnostiikassa ja fyysisen suorituskyvyn arvioinnissa (työkyky ja leikkauskelpoisuus). Tutkimus kestää noin 1,5 tuntia. Koe voidaan tehdä joko polkupyörä-, kävely- tai juoksumattorasituksena. Rasitustapa valitaan esitietojen ja potilaan haastattelun perusteella.

Video: Mitä spiroergometriatutkimuksessa tapahtuu?

 Kuvantaminen ja laboratoriotutkimukset

Astma ei näy keuhkokuvassa, mutta kuvauksia tehdään muiden sairauksien poissulkemiseksi. Myös laboratoriokokeet tehdään pääasiassa muiden astmaan liittyvien sairauksien selvittämiseksi.​

Hoitokoe

Joissain tapauksissa astmadiagnoosi varmistuu vasta, kun hoitavien astmalääkkeiden riittävän pitkä käyttö parantaa merkittävästi tuloksia puhalluskokeissa.


Edellinen sivuSeuraava sivu

  

Päivitetty  8.11.2019