Painonhallinta

Ylipaino on astman riskitekijä, mutta huomattavaan ylipainoon voi liittyä astman kaltaisia oireita ilman astmaakin. Lihominen voi myös muuttaa lapsena alkaneen astman sairauden kulkua.

Liha­vuuteen liitty­vässä ast­massa myös kortisonilääkkeet tehoavat huonommin. Astmaatikkojen olisi hyvä muun sairauden ohella kiinnittää huomiota painon hallintaan koko elämänsä ajan. Mikäli ylipainoa on kertynyt, laihdut­ta­misen on osoi­tettu vähen­tävän ast­man oi­reita.

Muualla Terveyskylässä

Lisätietoa painonhallinnasta saat Painonhallintatalosta.


 


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


Päivitetty  10.5.2019 10.12

 

Mikäli ylipainoa on kertynyt, laihdut­ta­misen on osoi­tettu vähen­tävän ast­man oi­reita.

 

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo