Ajankohtainen

Virtuaalisairaaloita yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteistyönä

Julkaistu 22.9.2016 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt miljoona-avustuksen Virtuaalisairaala 2.0 -kehittämishankkeelle. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula allekirjoitti päätöksen torstaina 22.9.2016.

​Virtuaalisairaala 2.0 -hanke on asiakaslähtöisten digitaalisten terveyspalveluiden kehittämishanke. Siinä tuotetaan kansalaisille, potilaille ja ammattilaisille erityisesti erikoistason hoitoon kytkeytyviä digitaalisia terveyspalveluita. Hankkeen osa-alueita ovat palveluiden kehittämiseen liittyvän toiminnan muutoksen tuki, innovaatiofarmi sekä palvelutuotanto yhteistyössä rakentuvalle tekniselle alustalle. Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen näkyvimpänä osana rakennetaan Terveyskylä.fi-palvelua.

Hanke on Suomen yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen ja niiden väestövastuu- ja vaikutusalueeseen kuuluvat kaikki suomalaiset. 12 miljoonan euron kokonaisuuteen saadaan kuuden miljoonan rahoitus hallitusohjelmaan liittyvältä Digitalisoidaan julkiset palvelut​ -kärkihankkeelta, toinen kuusi miljoonaa on yliopistollisten sairaanhoitopiirien omaa rahoitusta. Mukana ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä hankkeen koordinoijana toimiva Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

Virtuaalisairaala tarjoaa parempia palveluita aiempaa useammalle

Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa tehdään yhteistyötä alueiden perustason terveydenhuollon, sairaanhoitopiirien, erityisvastuu- ja sairaanhoitoalueiden, tutkimuslaitosten, yksityisen sektorin sekä potilasjärjestöjen kanssa. Hankkeella tuetaan myös sosiaali- ja terveyspalveluista vastuullisten maakuntien kykyä järjestää asiakaslähtöisiä palveluja.

Hanke tuo terveydenhuollon palveluja kaikkien suomalaisten ulottuville asuinpaikasta ja tulotasosta riippumatta lisäten näin kansalaisten tasa-arvoa. Digitaaliset palvelut täydentävät perinteisiä hoitoketjuja ja sopivat erityisen hyvin esimerkiksi elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon seurantavaiheessa. Pitkäaikaisen sairauden kanssa elämistä ja potilaan omaseurannan mahdollisuuksia on mahdollista tukea virtuaalisesti. Myös ennakoivan hoidon merkitys kasvaa ja ihmisten mahdollisuudet oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen lisääntyvät merkittävästi. Lisäksi digitaaliset terveyspalvelut yhdenmukaistavat ja kehittävät hoitoprosesseja. Samalla ne sujuvoittavat sekä monipuolistavat työntekoa terveysalalla.

Terveyskylä.fi tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii eri teemaisia virtuaalitaloja, joista ensimmäiset ovat jo auki. Vuoden 2018 lopulla taloja on avoinna yli 20 ja palveluita löytyy yli 30 potilasryhmälle.