Ajankohtainen

Virtuaalisairaalan rakentaminen käynnistyi

Julkaistu 30.8.2016 17.00

"Meidän tehtävämme on huolehtia, että kansalainen saa vaivoihinsa parhaan mahdollisen hoidon varallisuudestaan, asuinpaikastaan ja digiosaamisestaan riippumatta.”

​​Tällä HUS:n kehittämisjohtaja Visa Honkasen tehtävänannolla noin 60 terveydenhuollon asiantuntijaa Suomen viidestä yliopistollisesta sairaanhoitopiiristä lähti miettimään yhteistyötä Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen työseminaarissa 25.–26.8.2016.
Sirpa Arvonen ja Visa Honkanen toimivat seminaarin alustajina.

Asiakas nostetaan palvelukehityksen keskiöön

Asiakaslähtöisyys on keskeinen tekijä tulevaisuuden palveluiden kehittämisessä. Se kuului valtionhallinnon terveisissä, jotka seminaariin välitti erityisasiantuntija Mikko Huovila STM:stä. Asiakaslähtöisyys myös näkyi ja kuului kahden päivän seminaarin työpajoissa, esityksissä ja käytäväkeskusteluissa. 

Hankejohtaja Sirpa Arvonen HUS:sta kuvasi viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin yhteistä tahtotilaa kirkkaaksi: ”Meitä yhdistää se, että haluamme potilaille, kansalaisille, lähimmäisille ja ammattilaisille parempia palveluita, joissa digitaalisuus tuo lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omaan terveyteen, sairauden kanssa elämiseen ja työhön.”  

Keskittyminen asiakkaaseen innosti seminaarin osallistujia, ja sitoutuminen entistä tiiviimpään erikoissairaanhoidon yhteistyöhön oli vahvaa. Myös yleinen tekemisen tahto oli rohkaisevaa - yhteistyön avulla on mahdollista tuoda uusia palveluita ja sovelluksia tarjolle aiempaa nopeammalla vauhdilla. 

”Olen vakuuttunut siitä, että hanke on erinomainen, eikä onnistumista tällä porukalla voi välttää”, Honkanen totesi. ​

Virtuaalisairaala 2.0 tuottaa parempia palveluita aiempaa useammalle  

Suomen yliopistolliset sairaanhoitopiirit ovat saamassa rahoitusta Virtuaalisairaala 2.0 -kärkihankkeeseen vuosille 2016−2018. Mukana ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. 

Rahoitus saadaan hallitusohjelmaan liittyvästä ”Digitalisoidaan julkiset palvelut” ​-kärkihankkeesta. Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa tuotetaan digitaalisia erikoissairaanhoidon terveyspalveluita erityisesti kansanterveyden kannalta suurille ja kasvaville potilasryhmille, tukipalveluita potilaiden omaisille sekä potilaita aktivoivia ja motivoivia omahoidon ja -seurannan palveluita.

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien väestövastuu- ja vaikutusalueeseen kuuluvat kaikki suomalaiset. Yhteistyötä eTerveyspalveluiden kehittämiseksi tehdään alueiden perustason terveydenhuollon, sairaanhoitopiirien, erityisvastuu- ja sairaanhoitoalueiden, tutkimuslaitosten sekä potilasjärjestöjen kanssa. Tarkempi sopiminen palveluiden toteuttamisesta ja yhteistyön tasosta ja laadusta viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin välillä on käynnissä.  25. – 26.8. Vantaalla järjestetty seminaari oli osa tätä yhdessä suunnittelua.
Semiaanrissa kokoontui 60 digitaalisen terveydenhuollon ammattilaista.