Ajankohtainen

Uusi digihoitopolku tukee potilaan toipumista tehohoidon jälkeen

Julkaistu 9.11.2022 8.30

Tehohoidon jälkeen -digihoitopolku on kattava tietopaketti potilaalle ja hänen läheiselleen tehohoitojakson syistä ja annetusta hoidosta HUS Meilahden sairaalan teho-osastolla.

HUS Tehohoidon jälkeen -digihoitopolku valmistui syyskuussa 2022 osana HUSissa käynnissä olevaa Digimuutos 2022 -hanketta. Lähtökohta digitaalisen hoitopolun rakentamiselle oli tarve lisätä tehohoidon jälkiseurantaa ja -neuvontaa potilaille, jotka eivät syystä tai toisesta ohjaudu tehohoidon jälkiseurantapoliklinikalle. Poliklinikalla potilaan toipumista seurataan ja tuetaan paikan päällä.

Mitä, kenelle?

Digihoitopolulla potilas saa tietoa teho-osaston toiminnasta ja ympäristöstä, hoitoon johtaneesta sairaudesta sekä toipumisvaiheesta.

Polku kuvaa tehohoidon hoitomuotoja ja kriittiseen sairauteen liittyviä tavallisimpia psyykkisiä, kognitiivisia ja fyysisiä muutoksia. Polulla kartoitetaan toipumisvaiheen sujumista ja seurataan mahdollista lisätuen tarvetta.

Polku sisältää kyselyitä, joiden vastauksia seuraa tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan tiimi. Vastausten perusteella potilas ohjataan tarvittaessa vastaanotolle. Digihoitopolkua muokataan jatkuvasti palautteiden perusteella ja tulevan HUS Siltasairaalan myötä polulle liitetään uusia sisältöjä.

Digihoitopolulle soveltuvat kaikki täysi-ikäiset teho-osastolla hoitoa saaneet potilaat, lukuun ottamatta lyhyttä ongelmatonta ennalta suunniteltua leikkauksen jälkeistä valvontahoitoa. Digihoitopoluille tarvitaan lääkärin lähete.

Ammattilaisten ja potilaiden yhteistyötä

HUS Tehohoidon jälkeen -digihoitopolku on koottu moniammatillisesti: teho-osaston eri henkilöstöryhmät ovat tuoneet oman näkökulmansa sisältöön. Jo rakentamisen alkuvaiheessa haastateltiin tehohoidossa olleita potilaita eri aihepiirien kiinnostavuudesta ja tiedon tarpeesta.

Digihoitopolun sisältöä ovat olleet kommentoimassa tehohoidossa olleet polun pilottivaiheen potilaat sekä toimialan oma asiakasraati.

Tietoa tehohoidosta Leikkaukseen tulijan taloon

Tehohoito koskettaa myös potilaan lähipiiriä. Tiedon tarve on valtava, kun potilas on tehohoidossa, eikä itse pysty kommunikoimaan läheisilleen. Uuden digihoitopolun sisällöstä muokataankin tehohoidon tietopaketti myös Terveyskylän Leikkaukseen tulijan taloon, jotta ymmärrys tehohoidon syistä ja tapahtumista olisi helposti saatavilla kaikille. Sisältö julkaistaan keväällä 2023.