Ajankohtainen

Toimintaterapia mahdollistaa kuntoutujalle mielekkään arjen

Julkaistu 27.10.2022 8.00

Jokaisella tulee olla oikeus elää oman näköistä elämää. Toimintaterapiassa tuetaan sitä, että kuntoutuja tai sairastunut pystyy osallistumaan itselle merkityksellisiin arjen toimintoihin.

Kansainvälistä toimintaterapiapäivää vietetään 27. lokakuuta. Toimintaterapiapäivän tämän vuoden teema nostaa esiin toiminnallisen oikeudenmukaisuuden, joka lähtee mahdollisuuksista ja valinnoista.

Toimintaterapian tehtävänä on mahdollistaa, että jokainen kuntoutuja voi elää oman näköistään arkea. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus valita ja toteuttaa itselle merkityksellisiä asioita sekä toimintaa. Toimintaterapian avulla voidaankin edistää avoimen ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan toteutumista.

Lue lisää toimintaterapiasta Kuntoutumistalosta

Omat tavoitteet ohjaavat terapiaprosessia

Toimintaterapiassa selvitetään, mitkä asiat ovat kuntoutujalle itselleen tärkeitä. Mitä toimintoja ja tehtäviä hän haluaa tehdä tai mitä hänen täytyy arjen sujumiseksi kyetä tekemään. Mahdollisuus valita itse ne asiat, joihin toivoo muutosta, auttaa sitoutumaan kuntoutumiseen ja motivoi harjoitteluun. Jokainen terapiaprosessi on ainutlaatuinen ja tavoitteet asetetaan yksilöllisesti kuntoutujan omien toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Voit lukea lisää motivaatiosta ja motivaatiota tukevan tavoitteen asettamisesta Kuntoutumistalosta.

Yksilölliset ratkaisut tukemaan arkea

Toimintaterapia voi toteutua eri paikoissa, kuten sairaalassa, poliklinikalla tai kotiympäristössä. Erilaisten yksilöllisten ratkaisujen avulla toimintaterapiassa pyritään tukemaan sitä, että sairastunutkin pystyy yhteiskunnan tasa-arvoisena jäsenenä osallistumaan hänelle merkityksellisiin toimintoihin. Hyvänä esimerkkinä toimii rajallisesta näkökentästä kärsinyt kuntoutuja, joka sai toimintaterapiasta vinkin maalata puutarhan kulkureittien reunakivet valkoiseksi, jolloin niiden havaitseminen helpottui. Hän myös kommentoi toimintaterapian vaikutuksia näin: “Se loi uskoa itseen, mun ei tarvi arkailla muidenkaan nähden, kyllä minäkin osaan.”

Lisää esimerkkejä kuntoutuksen yksilöllisyydestä voit lukea näiltä sivuilta: