Ajankohtainen

Terveyskylässä tunnistettiin käytäntöjä, jotka helpottavat terveydenhuollon verkkopalveluiden käyttöönottoa

Julkaistu 20.8.2020 10.00

Osallistaminen ja jatkuva tiedottaminen ovat tärkeitä verkkopalveluiden käyttöönotossa, kertoo Aalto-yliopiston ja Terveyskylän tutkimus. 

​​

Terveydenhuollon verkkopalveluiden käyttöönoton on havaittu olevan hankalaa. Ongelma ei koske vain Suomea, vaan vastaavia havaintoja on tehty kansainvälisesti. Tuoreessa Aalto-yliopiston ja Terveyskylän tutkimuksessa havaittiin kuitenkin useita tekijöitä, jotka helpottavat palveluiden käyttöönottoa.

Tutkimukseen haastateltiin työntekijöitä Helsingin, Turun, Oulun, Tampereen ja Kuopion yliopistollisista sairaaloista. Haastateltavat olivat pääasiassa sairaanhoitajia, jotka ovat vastanneet Terveyskylän digihoitopolkujen käyttöönotosta omilla työpaikoillaan.

Osallista, kouluta ja kuuntele palautetta

Tulosten perusteella terveydenhuollon sähköisten palveluiden käyttöönotossa on tärkeää osallistaa suunnitteluun niin terveydenhuollon kuin tietotekniikan ja käytettävyyden ammattilaisia. Myös potilaiden osallistaminen on tärkeää, vaikka se koetaan usein vaikeaksi. Toinen tärkeä asia ​on tiedottaminen: palveluista ja niihin liittyvistä muutoksista tulisi tiedottaa jatkuvasti.

Ammattilaisille pitää tarjota riittävästi koulutusta palveluiden käyttöön, ja heidän esiin nostamansa huolenaiheet täytyy ottaa tosissaan. Käyttäjäpalautetta kannattaa kerätä ja palveluita testata kaikissa vaiheissa, jotta niitä voidaan kehittää jatkuvasti. Näin varmist​utaan myös siitä, että palvelut ovat ymmärrettäviä kaikille.

Käyttöönotosta on tärkeä tiedostaa, että se vie aikaa ja resursseja. Käyttöönotto tulee suunnitella huolella, eikä siitä huolehtimista pidä jättää organisaatiossa yhdelle ihmiselle.

Ammattilainen innostaa potilaita

Kun sähköiset palvelut toimivat oikein, ne helpottavat ammattilaisten työtä. Aalto-yliopiston tutkijan ja tutkimusartikkelin ensimmäisen kirjoittajan Sari Kujalan mukaan ammattilaisissa on herättänyt innostusta esimerkiksi digihoitopolku, joka auttaa tunnistamaan vakavan iho-oireen kotona olevan potilaan lähettämän valokuvan avulla.

Koska palvelujen kehittämien maksaa, on tärkeää, että ammattilaiset ja potilaat saadaan aktiivisiksi käyttäjiksi. Tässä ammattilaisilla on merkittävä rooli: tutkimusten mukaan sillä, että ammattilainen suosittelee palveluita potilailleen, on suuri vaikutus palveluiden käyttöön.

Tutkimus on osa DigiN-hankekokonaisuutta. Tutkimusartikkeli julkaistiin hiljattain Journal of Medical Internet Research​ -julkaisussa.