Ajankohtainen

Terveyskylässä testataan hyvinvointisovellusten yhdistämistä Omakantaan – tulokset tallentuvat Omatietovarantoon

Julkaistu 22.5.2018 11.55

Haluaisitko tallettaa hyvinvointitietoa keräävien laitteiden tietoja ja jakaa niitä haluamillesi terveydenhuollon ammattilaisille? Se on tulevaisuudessa mahdollista Omakannan Omatietovarannon ja Terveyskylän Omapolun kytköksen ansiosta. Pilottiryhmä on testannut uutta toiminnallisuutta hyvällä menestyksellä.

Omakannan Omatietovaranto on koekäytössä oleva Kanta-palvelu, jolla voi seurata omaa hyvinvointia. Omatietovarantoon voi tallentaa omia hyvinvointitietojaan erilaisilla sovelluksilla. Hyvinvointisovellus voi olla esimerkiksi mobiilisovellus älypuhelimessa, tietokoneen internet-selaimella käytettävä verkkopalvelu tai mittalaite, kuten esimerkiksi verensokeri- tai aktiivisuusmittari. Omatietovarannossa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tiedot säilyvät yhdessä paikassa kätevästi ja turvallisesti.

Kanta-palveluihin kuuluvaan Omakantaan tunnistaudutaan pankkitunnuksin, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Sieltä voi katsoa muun muassa omat resepti- ja terveystiedot tai tehdä hoito- ja elinluovutustahdon. Omakanta näyttää ne hoito- ja tutkimustiedot, jotka terveydenhuollon ammattilainen on kirjannut potilasjärjestelmään. Omakannan Omatietovaranto ei ole vielä käytössä kaikille käyttäjille, sillä käyttöä laajennetaan vaiheittain.

Terveyskylän Omapolku on tietoturvallinen palvelukanava terveydenhuollon asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Omapolulle voidaan liittää myös omahoito-ohjelmia sekä digitaalisia hoitopolkuja, jotka täydentävät perinteistä sairaanhoitoa tai tarjoavat sille vaihtoehdon.

 

Testiryhmä näkee palvelussa mahdollisuuksia ja kehittämisen paikkoja

Terveyskylän testiryhmä aloitti palveluiden koekäytön huhtikuussa 2018. Pilotoinnissa kokeillaan erilaisten aktiivisuusmittareiden tuottamien hyvinvointitietojen tallentamista Omapolku-sovelluksen avulla Omatietovarantoon. Samoin tallennetut hyvinvointitiedot haetaan Omapolku-sovellukseen näkyviin Omatietovarannosta.

Terveyskylän Omapolku-palvelukanavan kautta tapahtuvaa hyvinvointitietojen siirtämistä Omatietovarantoon testataan aluksi pienellä ryhmällä. Siirrettäviä tietoja ovat päivittäinen aktiivisuus, askelmäärä ja paino.

  • Koen hyödyllisenä, että minulla on turvallinen ja helppokäyttöinen digitaalinen palvelukanava, jonka avulla voin tulevaisuudessa jakaa minua hoitaville ammattilaisille tarvittavia kotiseurantalaitteiden mittaustietoja. Tällainen palvelu mahdollistaa tietojen jakamisen ammattilaisille asuinpaikaista ja hoitoa tarjoavasta yksiköstä riippumatta. Nykyisin eri laitteista kerätyt tiedot ovat hajallaan eri laitevalmistajien omissa pilvissä, tämän palvelun avulla tulen jatkossa saamaan minulle tärkeät tiedot yhteen paikkaan talteen, kertoo yksi palvelun testaajista. ​
  • Erityisen hyödyllistä tämä on silloin, kun henkilöllä on hoitojakso käynnissä Omapolun digihoitopolulla. Sieltä saisi henkilökohtaiset seurantatiedot samaan palveluun, toteaa toinen testityhmän jäsen.
  • Tekninen kanava nyt avattu, ja se on mainiota. Kovasti odotan jatkokehitystä, kuten tukea mittauspisteiden tulkintaan. Kun tällä hetkellä näen mittaustulokset, toivon jatkossa, että tuo mittaustulos yhdistyy erilaisiin muutoksiin terveydentilassa ja että sitä voisi käyttää tukena hoidon suunnittelussa ja arvioinnissa. Fiilismittari voisi olla hyödyllinen hyvinvointitiedon automaattisen keruun rinnalla, ideoi yksi pilottiryhmäläinen.

 

Tulevaisuudessa tietojen jakaminen tulee olemaan mahdollista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille käyttäjän suostumuksella. Enää ei tarvitse ottaa paperille kirjattuja tuloksia mukaan vastaanotolle. Lisäksi kerätty tieto jää talteen omaan mittaushistoriaan, joten seurantaa on helppo tehdä itsekin.


Sovellusten kehittäjät voivat liittää hyvinvointisovelluksensa Omatietovarantoon

Omakannan Omatietovaranto on osa Kanta-palvelujen kokonaisuutta, joka tarjoaa kansallisia palveluja kansalaisille, sosiaali- ja terveydenhuollolle sekä apteekeille. Kela toteuttaa Omatietovarannon tallennusalustan ja ylläpitää sekä kehittää sitä.

Sovellusten kehittäjät voivat liittää oman hyvinvointisovelluksensa Omatietovarannon piiriin. Liitettävien sovellusten on täytettävä muun muassa tietoturvavaatimukset. Omatietovaranto käyttää HL7 FHIR -standardia, joka tarjoaa uuden kansainvälisen tavan sote-tietosisältöjen kehitykseen pienillekin sovelluskehittäjille.

 

Lisätietoja

Omakanta www.kanta.fi/omakanta

Omakannan Omatietovaranto www.kanta.fi/omatietovaranto 

Tietoa sovellusten kehittäjille www.kanta.fi/web/ammattilaisille/omakannan-omatietovaranto  

Terveyskylä ja Omapolku  www.terveyskyla.fi/palvelut

Terveyskylä Facebookissa facebook.com/terveyskyla.fi ja Twitterissä @terveyskyla_fi​