Ajankohtainen

Terveyskylä tuo terveydenhuollon palvelut kaikkien suomalaisten ulottuville

Julkaistu 11.10.2016 10.30

Naistalo, Kivunhallintatalo ja Kuntoutumistalo nyt auki.

Terveyskylä (terveyskylä.fi) on huippuasiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä verkkopalvelu. Se tuo erikoissairaanhoidon osaamista kaikkien suomalaisten ulottuville. Terveyskylä tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylää rakennetaan HUS:n koordinoimana, jatkossa Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteistyönä.Digitaaliset palvelut täydentävät perinteisiä hoitomuotoja ja sopivat erityisen hyvin esimerkiksi elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen. Niiden myötä ennakoivan hoidon merkitys kasvaa ja ihmisten mahdollisuudet oman terveyden ylläpitämiseen lisääntyvät merkittävästi.Terveyskylän virtuaalitaloissa on tietoa, vertaistukea ja nettiterapiaa sekä oirenavigaattoreita, jotka ohjaavat kulloinkin sopivaan paikkaan saamaan apua. Naistalo, Kivunhallintatalo ja Kuntoutumistalo on juuri avattuSyksyllä 2016 Terveyskylään ovat avautuneet uusina palveluina Naistalo, Kivunhallintatalo ja Kuntoutumistalo. Entuudestaan toiminnassa ovat olleet Mielenterveystalo, Painonhallintatalo, Harvinaissairauksien talo ja Helsingin Biopankki. Naistalosta löytyy luotettavaa tietoa raskaudesta, synnytyksestä, seksuaalisuudesta, naistentaudeista sekä lisääntymisterveydestä. Naistaloon on koottu myös tietoa hedelmällisyydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä lapsettomuustutkimuksista ja -hoidosta.- Naistalossa erikoissairaanhoitoon liittyvä informaatio on aina saatavilla. Esimerkiksi sairaalassa annetut ohjeet vauvan hoidosta ja imetyksestä voi tarkistaa sivustolta helposti kotona. Naistalo on syntynyt ammattilaistyönä ja se laajenee uusilla kiinnostavilla sisältökokonaisuuksilla jo syksyn aikana, kertoo osastonylilääkäri Aila Tiitinen. Kivunhallintatalo tarjoaa luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tietoa erilaisista kiputilanteista ja niiden hoidosta. Palvelun työkalut ja neuvot auttavat potilasta ymmärtämään omaa kiputilaansa ja kehittämään omaa kivunhallintaansa. Potilashaastattelut tarjoavat mahdollisuuden kuulla muiden kivusta kärsineiden potilaiden kokemuksia omasta kiputilanteestaan ja sen hoidosta. Kivunhallintataloon suunnitellaan myös verkkovalmennusta kipupotilaille. - Kivunhallintatalon tiedon avulla myös kivusta kärsivän potilaan läheiset voivat paremmin ymmärtää potilaan kipukokemusta ja kivun usein laaja-alaisia vaikutuksia potilaan ja hänen lähiympäristönsä elämään, kertoo ylilääkäri Katri Hamunen. Kuntoutumistalon tavoitteena on tehdä kuntoutumisajasta aktiivista. Kuntoutumistalon virtuaalipalvelut tukevat potilaan omaehtoista kuntoutumista ja palvelujen avulla myös hoitoon pääsyn odotusajan voi käyttää aktiivisesti hyödyksi. Kuntoutumistalon sisältö rakentuu pääasiassa vuoden 2017 aikana. - Kuntoutumistalon palvelut on tarkoitettu kaikille kansalaisille, jotka käyttävät terveydenhuollon palveluja. Talosta löytyy tietoa ja ohjeita oman kuntoutumisen edistämiseksi. Talon sisältö tulee koostumaan mm. videoista, kuvista, teksteistä ja myöhemmin myös oirenavigaattoreista ja digitaalisista hoitopoluista, kertoo ylilääkäri ja kuntoutuksen linjajohtaja Harri Hämäläinen. Noin 20 taloa avoinna vuoden 2018 loppuun mennessä Ensi vuoden aikana Terveyskylään avataan myös Lapsi-, Vertaistuki-, Ihotauti-, Nivel-, Sydän-, Aivo-, Reuma-, Verisuoni-, Diabetes-, Syöpä- ja Lääketalot.  Vuoden 2018 loppuun mennessä avoinna on yli 20 taloa. Palveluohjausta ja digitaalisia palveluita on tarjolla yli 30 potilasryhmälle.– Terveyskylä on osa terveydenhuollon palveluiden digitalisointia. Se tuo erikoissairaanhoidon palveluja kaikkien suomalaisten ulottuville lisäten näin kansalaisten tasa-arvoa. Terveyskylän palvelut täydentävät perinteisiä hoitomuotoja. Ennen hoitoon tulemista sen kautta saa esimerkiksi tietoa tulevasta hoidosta ja ohjeita valmistautumiseen. Sairaalasta kotiutumisen jälkeen toipumista voidaan seurata digitaalisesti ja tarvittaessa etävastaanotoilla, kertoo hankejohtaja Sirpa Arvonen. HUS:n asiantuntijat laadun takeenaTerveyskylä on sairaanhoidon huippuasiantuntijoiden kehittämä ja ylläpitämä palvelu ja se on tiukasti kytköksissä yliopistolliseen tutkimukseen, mikä takaa hoidon ja tiedon luotettavuuden. Palveluja on mukana rakentamassa yli 500 HUS:n ammattilaista. Vuoden 2016 loppupuolella Terveyskylään ovat liittymässä kaikki Suomen yliopistolliset sairaanhoitopiirit osana kansallista Virtuaalisairaala 2.0 -kärkihanketta. Terveyskylän palveluiden rakentamisessa tehdään yhteistyötä myös kansallisia eTerveyspalveluita kehittävien hankkeiden sekä potilaiden ja potilasjärjestöjen kanssa. - Ammattilaisten ja asiakkaiden laaja osallistuminen palvelun rakentamiseen on meille tärkeää.  Yhdessä kehittämällä saamme tehtyä sellaisia palveluita, joita potilaat ja läheiset kaipaavat ja jotka tekevät ammattilaisten työstä mielekkäämpää,  Arvonen kertoo.