Ajankohtainen

Terveyskylä on oman markkinansa vahvin yleisbrändi

Julkaistu 1.6.2020 9.00

Terveyskylän brändiä arvostetaan erityisesti kansalaisten ja potilaiden keskuudessa, kertoo tuore brändiarvio.

​​Terveyskylästä toteutettiin ulkopuolisen auditoijan laatima brändiarvio huhtikuussa 2020. Arvion mukaan Terveyskylä tunnistetaan terveydenhuollon digipalveluiden vahvimpana yleisbrändinä, joka vastaa ammattilaisten, potilaiden ja kansalaisten tarpeisiin.

Terveyskylä vastaa laajempiin tarpeisiin kuin monet muut toimijat, sillä luotettavan tietopankin lisäksi palvelu tarjoaa digihoitopolkuja erikoissairaanhoidon potilaille sekä mahdollisuuden potilaiden ja ammattilaisten väliseen vuorovaikutukseen.

Kansalaisten ja potilaiden näkökulmasta Terveyskylä oli selkeästi vahvin brändi. Ammattilaisten kohdalla vahvimmaksi nousi Duodecimin Terveysportti.

Analyysin mukaan terveydenhuollon digipalveluiden markkina on Suomessa vielä epäkypsä, eikä koko markkinan tarpeeseen täysin vastaavaa brändiä löydy. Koko populaation tasolla Terveyskylä on kuitenkin selvästi vahvin toimija.

Terveyskylän kävijämäärät ovat kasvaneet viimeisen vuoden aikana 131 %. Kuluvana vuonna 26. toukokuuta mennessä Terveyskylässä on ollut 3,7 miljoonaa kävij​ää, 6,3 miljoonaa käyntiä ja 16,6 miljoonaa sivulatausta.

"Sijoituksemme brändien joukossa ​on sangen hyvä, kun otetaan huomioon, että Terveyskylän rakentaminen aloitettiin vuonna 2016 yhteistyössä yliopistosairaanhoitopiirien asiantuntijoiden kanssa. Vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa ja asiakkailta saamamme palaute ovat meille tärkeitä, kun jatkamme palvelun asiakaslähtöistä kehittämistä", toteaa Sähköisten asiointipalveluiden vastuualuejohtaja Sirpa Arvonen HUS Tietohallinnosta.

Brändiarvion tuotti konsulttiyhtiö BrandWorxx Oy.