Ajankohtainen

Terveyskylää rakennetaan huippututkijoiden ja potilaiden yhteistyönä

Julkaistu 27.1.2017 12.05

Terveyskylä laajenee pian uusilla palveluilla. Esimerkiksi aivoinfarktipotilaille kehitetään entistä tehokkaampia tapoja seurata omaa vointiaan kotona. Erikoissairaanhoidon ammattilaisten lisäksi palveluita ideoivat yliopistot ja potilaat.

Kotiuduttuaan sairaalasta aivoinfarktipotilas elää vielä kriittistä aikaa. Infarktin uusiutumisriski on suuri ja esimerkiksi lääkityksen säätäminen voi olla kesken. Kotoa käsin potilaan ei kuitenkaan aina ole helppo arvioida uuden infarktin todennäköisyyttä.

Tähän etsitään nyt ratkaisua yliopistollisten sairaanhoitopiirien digitaalisessa yhteistyöhankkeessa. HYKS:n neurologiaan erikoistuneet lääkärit ovat yksi ryhmä, jotka kehittävät uusia hoitokäytäntöjä julkisen erikoissairaanhoidon Terveyskylä.fi-palveluun.

– Haluamme kannustaa potilaita aktiiviseen omahoitoon. Digitaalisen seurantaohjelman avulla potilas voi lähettää mittausarvoja, kuten verenpainetuloksiaan suoraan sairaalaan. Näin voimme seurata infarktin uusiutumisriskiä ja tarvittaessa puuttua tilanteeseen, sanoo Helsingin yliopiston neurologian dosentti ja erikoislääkäri Petra Ijäs.

Ijäs on mukana kehittämässä Aivotalo-verkkopalvelua osaksi Terveyskylää. Hänen lisäkseen moni ylilääkäri, lääketieteen professori ja dosentti on mukana projektin eri työryhmissä. Tuoreita tutkimustuloksia analysoidaan digitaalisten terveyspalveluiden jokaisessa kehitysvaiheessa.

– Esimerkiksi kännykkämuistutusten lääkityksestä on tutkimuksissa todettu toimivan. Siksi mekin otamme ne käyttöön, sanoo erikoislääkäri Ijäs.

Laadukas hoito edellyttää poikkitieteellisyyttä

Asiakkaat ovat mukana kehittämisen jokaisessa vaiheessa.

Terveyskylässä toimii tällä hetkellä kuusi eri potilasryhmille ja elämäntilanteisiin soveltuvaa digitaalista taloa ja yhtä monta uutta avataan kevättalvella 2017.

Pelkkä lääketieteellinen asiantuntijuus ei yksinään riitä hyvän palvelun perustamiseen. Esimerkiksi lihavuuden hoitoon erikoistunutta Painonhallintatalo.fi-palvelua ovat mukana tekemässä lihavuustutkimuksen, liikuntatieteen, ravitsemustieteen ja käyttäytymistieteen professorit.

Myös mediatutkijoille on luonnollinen paikka kehitystyössä.

– Hyödyllistä olisi tutkia esimerkiksi yhteyttä sosiaalisen median ja terveyskäyttäytymisen välillä, sanoo Terveyskylän hankejohtaja Sirpa Arvonen.

Ahaa-elämykset syntyvät yksittäisistä potilaista.

Jotta uudesta terveyspalveluista saadaan kiinnostava, on ratkaisevaa että tiede kohtaa potilaan toiveet.

– Ahaa-elämykset ja tutkimusideat syntyvät usein yksittäisistä potilaista, sanoo Petra Ijäs.

Tämä huomattiin myös kun Terveyskylän raameissa testattiin mobiilisovellusta, jonka avulla potilas voi seurata omaa kipuaan.

– Kävi ilmi, ettei potilas koe kivun seurantaa yhtä tärkeäksi kuin myönteisten asioiden seuraamista, sanoo Arvonen.

Potilaalle kannattikin lähteä kehittämään sovellusta, johon hän voi kirjata itselle merkityksellistä tekemistä, esimerkiksi kuinka rakas harrastus onnistuu sairauden puitteissa.

Kuka tahansa voi jakaa ideansa

Täällä voit jakaa oman ideasi meille.

Potilaita ja potilasjärjestöjä on ollut helppo motivoida mukaan Terveyskylän kehittämiseen. Heitä kutsutaan osallistumaan talojen työpajoihin. Kun Aivotalo haastatteli neurologian klinikan potilaita, ilmeni tarve tarjota heille tietoa juuri silloin kun he ovat kypsiä vastaanottamaan sitä.

– Sairauden alkuvaiheessa infarktipotilas ei välttämättä muista mitä hoitaja hänelle kertoo. Digitaalisessa palvelussa voimme välittää potilaalle yksilöllistä tietoa juuri siihen aikaan kun hän on valmis siihen paneutumaan, sanoo erikoislääkäri Ijäs.

Myös tavallisia kansalaisia kuullaan. Ideoita kerätään jatkuvasti palvelun Jaa ideasi -kanavan kautta. Lisäksi viime syksynä Radio Aallon kanssa tehdyssä kampanjassa Terveyskylä sai yli sata toivetta siitä, millaisia digitaalisten terveyspalveluiden pitäisi olla.

Eniten toivottiin videovastaanottoa ja matalan kynnyksen chat-palvelua, joiden kautta pääsee helposti esittämään kysymyksiä hoitajalle tai lääkärille. Näitä kehitetään parhaillaan ja videovastaanotot on otettu käyttöön jo useilla HYKS-klinikoilla, esimerkiksi Vatsakeskuksessa.

Uusi palvelu ei kuitenkaan ole valmis kun se julkaistaan.

– Sen toimivuudesta on säännöllisesti kerättävä tietoa ja palautetta käyttäjältä. Tässä ovat jälleen tärkeässä roolissa yliopistot ja tutkimusprojektit, sanoo Arvonen. 

        

Mikä on Terveyskylä?

  • Terveyskylä on asiantuntijoiden yhdessä potilaiden kanssa kehittämä julkisen erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Palvelun sisällä toimii virtuaalitaloja eri elämäntilanteisiin ja oireisiin.
  • Tänä vuonna Terveyskylä laajenee uusilla taloilla, muun muassa Sydäntalo, Niveltalo, Lastentalo ja Allergia- ja astmatalo avautuvat.
  • Tutustu meihin myös sosiaalisessa mediassa: facebook.com/terveyskyla_fi, Twitter @terveyskyla_fi


Teksti: Maria Uusikylä