Ajankohtainen

Syöpäkivun spinaalinen hoito -opas ammattilaisille julkaistu

Julkaistu 15.4.2021 9.00

TerveyskyläPRO-palvelussa julkaistun oppaan tavoitteena on antaa syöpäpotilaita hoitaville ammattilaisille perustiedot spinaalisesta kivunhoidosta vaikean syöpäkivun lievittämisessä.

Spinaalisella kivunhoidolla tarkoitetaan anestesiologista toimenpidettä, jossa ohut katetri asetetaan intratekaali- tai epiduraalitilaan paikallispuudutuksessa opioidin ja oheislääkkeiden jatkuvaa infuusiota varten. Menetelmää käytetään tilanteissa, joissa syöpäkipua ei saada enää hallintaan systeemisillä lääkkeillä tai lääkityksiin liittyy hankalia sivuvaikutuksia.

– Spinaalinen kivunhoito on alikäytetty mahdollisuus lievittää syövästä aiheutuvaa kipua silloin, kun tavanomaisella lääkityksellä ei päästä hyvään tulokseen, toteaa oppaan suunnittelija ja kirjoittaja erikoislääkäri Lauri Kiehelä HUS Kipuklinikalta.

Oppaasta saa tietoa muun muassa spinaalisen kivunhoidon käyttöaiheista, potilaan valmistelemisesta toimenpiteeseen, lääkityksestä, potilaan seurannasta hoidon aikana sekä spinaalisen kivunhoidon tavallisimmista ongelmatilanteista. Se soveltuu muun muassa syöpäosastojen, kotisairaanhoidon sekä saattohoidon ammattilaisten käyttöön.

Oppaan sisältö on tehty HUSissa noudatettavien käytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Muissa sairaanhoitopiireissä hoidettavien potilaiden osalta tulee tarkistaa paikalliset käytännöt oppaan ohjeiden täydennykseksi.

Syöpäkivun spinaalinen hoito -opas löytyy TerveyskyläPROssa sijaitsevasta Kivunhoidon virtuaalikeskuksesta ja sen sisältö on toteutettu HUS Kipuklinikalla.

Tutustu oppaaseen TerveyskyläPROssa. Kirjautuminen vaatii terveydenhuollon ammattikortin.