Ajankohtainen

Sairaanhoitajat tärkeässä roolissa digimuutoksessa - Terveyskylä tarjoaa tukea

Julkaistu 14.9.2022 8.30

Sairaanhoitajat ovat mukana moniammatillisissa tiimeissä rakentamassa Terveyskylän digipalveluita ja vahvistavat digitaitojaan TerveyskyläPRO-palvelun verkkokursseilla.  Terveyskylä on esillä Sairaanhoitajapäivillä 15 - 16.9. Tule käymään ständillämme 2b53 Helsingin Messukeskuksessa tai tutustu palveluihimme verkossa.

Sadat sairaanhoitajat ovat olleet yhdessä muiden kliinisten asiantuntijoiden ja potilaiden kanssa laatimassa Terveyskylän palveluita. Esittelemme nyt sairaanhoitajista kolme. Sanna Lepojärvi, Erja Huttunen ja Tomi Nyman ovat digipalveluiden sanansaattajia sekä omissa organisaatiossaan että potilaiden suuntaan.

Sairaanhoitaja koordinoi Terveyskylän talon rakennusta ja edistää sen käyttöönottoa.

Sairaanhoitaja Sanna Lepojärvi (HUS) on ollut mukana Terveyskylän kehittämisessä jo viisi vuotta.

"Tulin vuonna 2017 koordinoimaan Silmäsairauksien talon rakentamista. Mukana olivat kaikki Suomen yliopistosairaalat. Myöhemmin ollessani töissä HUS Silmäklinikan lastenyksikössä ja sittemmin silmätautien päivystyksessä käytin Silmäsairauksien taloa paljon potilasohjauksessa. Esimerkiksi kun kaihileikatut potilaat soittivat viikonloppuisin ja kysyivät neuvoa, saatoin Silmäsairauksien talon usein kysyttyjen kysymysten perusteella tehdä päätöksen, onko potilaan syytä tulla päivystykseen”, Lepojärvi kertoo. Hän on ollut aktiivinen myös koordinoimansa talon käyttöönotossa:

”Olen kiertänyt kaikki HUSin Silmätautien yksiköt heti talon valmistumisen jälkeen ja tänä syksynä olen jatkanut osastotuntien pitämistä pandemiavuosien jälkeen kertomalla sekä Maisasta että Silmäsairauksien talosta”.

Silmäsairauksien talon sisältö on vahvasti mukana yksiköiden perehdytyksessä sekä potilaiden että opiskelijoiden ohjauksessa.

Sittemmin Sanna on ollut koordinoimassa Pää- ja kaulakeskuksen digihoitopolkuja. Sannan kokemuksen mukaan digipalveluiden käyttöönotto vaatii sitkeyttä ja aikaa: ”Digipalveluiden käyttöönotossa on tärkeää tuntea itse työ kentällä. Digitaalinen ratkaisu ei itsessään tee autuaaksi, täytyy muuttaa myös prosesseja”, Lepojärvi tiivistää.

Sairaanhoitaja ohjaa potilaita ja ammattilaisia Terveyskylän sisällön avulla

Kliinisesti erikoistunut diabeteshoitaja, hankekoordinaattori Erja Huttunen (KYS) on käyttänyt Terveyskylän digipalveluita potilas- ja ammattilaisohjauksessa.

”Diabetesta sairastavien ohjauksen tueksi löytyy loistavaa materiaalia useasta eri Terveyskylän talosta. Toisaalta esimerkiksi perusterveydenhuollossa diabeteshoitajat ovat paljon tekemisissä haavojen kanssa, ja TerveyskyläPROssa on valtavasti tietoa haavanhoidosta yhteen pakettiin kasattuna”, Huttunen kertoo.

Erja on kohdannut endokrinologian puolella myös kilpirauhassyöpää ja harvinaissairauksia sairastavia potilaita ja löytänyt paljon tietoa TerveyskyläPRO- palvelusta käytännön työn tueksi. Hän kertoo myös digihoitopolkujen käytön opastuksen yhteydessä aktiivisesti ohjaavansa ammattilaisia käymään läpi toiminnanmuutoksen ja verkkokirjoittamisen kursseja TerveyskyläPROssa. Erja on ollut mukana myös kehittämässä Terveyskylän palvelut osaksi omaa työtä -verkkokurssia TerveyskyläPRO-palveluun.

Sydänhoitaja Tomi Nyman (HUS) kardiologiselta vuodeosastolta Meilahdesta on hyödyntänyt jo usean vuoden ajan Terveyskylän Sydäntaloa sepelvaltimopotilaiden ohjauksessa. ”Näytän kuvia sydämen rakenteesta ja toiminnasta sekä hoitoon liittyvistä asioista. Usein tulee esiteltyä myös Diabetestaloa ja Painonhallintataloa. Myös opiskelijaohjauksessa esittelen Terveyskylää”, Nyman kertoo. Nyttemmin Nyman on lähtenyt mukaan suunnittelemaan myös digihoitopolkua:

”Tällä hetkellä olen työryhmässä, joka työstää pilottia sydäninfarktipotilaan digihoitopolun parissa. Jatkossa polun valmistuessa olen sen käyttäjä. Lisäksi arkeeni kuuluu tällä hetkellä sydämen vajaatoimintapotilaiden digipolku”, Nyman kertoo.

TerveyskyläPRO-palvelusta digitaalisia taitoja sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille

Sairaanhoitajien digitaaliset taidot on nähty tärkeinä Suomen Sairaanhoitajat ryn e-health strategiassa ja TerveyskyläPRO-palvelu on yksi hyvä väylä näiden taitojen kehittämiseen.

TerveyskyläPRO-palvelun kurssien avulla ammattilaiset voivat lisätä digitaalisia taitojaan ja eOsaamistaan. Esimerkiksi Yksikön digimentori ja Organisaation tiennäyttäjä-kursseilla saa välineitä digimuutokseen innostamiseen ja digipalvelujen jalkauttamiseen.

Tutustu verkkokursseihimme ja TerveyskyläPRO-palveluun osoitteessa Terveyskylapro.fi.

Tule käymään Sairaanhoitajapäivillä Terveyskylän ständillä 2b53 ja kuulemaan, miten voit hyödyntää Terveyskylää työssäsi. Tutustu ständimme ohjelmaan tästä hausta: