Ajankohtainen

Päivystystalo – tulevaisuuden sähköiset terveyspalvelut päivystyspotilaalle

Julkaistu 12.7.2017 14.00

Terveyskylässä rakennetaan muiden talojen rinnalla Päivystystaloa, jonka tavoitteena on tarjota omahoitopalveluita sekä auttaa arvioimaan mahdollista lähtöä päivystykseen tai yhteydenottoa terveysasemalle.

Tulevaisuuden yhteiskunnassamme päivystyspalvelut voivat löytyä jokaisen omasta älypuhelimesta. Erilaiset mobiilisovellukset, elintoimintojen mittaamismahdollisuudet sekä videovälitteiset vastaanotot muuttavat koko terveydenhuollon kenttää, toimintakulttuuria sekä potilaan roolia ja työntekijöiden työnkuvaa.

Suomalainen teknologiaosaaminen ja innovatiivisuus ovat maailman huippua, mutta julkisen terveydenhuollon ja erityisesti päivystysalueen sähköiset palvelut ovat vielä lasten kengissä. Tulevaisuus tulee olemaan varsin erilainen. Väestön laatutietoisuus sekä vaatimukset kasvavat ja palveluiden kysyntä kasvaa koko ajan.

Päivystyskentälläkin on herättävä pohtimaan, onko kansalainen sähköisen asioinnin myötä potilas vai terveyspalveluiden kuluttaja? Tutkimusten mukaan kuluttajat ovat etenevässä määrin valmiita ottamaan vastuullisemman sekä aktiivisemman roolin oman terveytensä suhteen ja tähän meidän on kyettävä vastaamaan. Emme saa unohtaa, että ihmisellä on edelleen tarve inhimilliseen kohtaamiseen, vaikkakin nykytekniikan mahdollisuudet erityisesti omahoidossa ovat terveydenhuollossa lähes rajattomat.

Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Palvelun sisällä toimii eri teemaisia virtuaalitaloja. Terveyskylä tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaiselle. Viime vuoden joulukuusta lähtien Terveyskylässä on rakennettu muiden talojen rinnalla myös Päivystystaloa, joka palvelee tulevaisuudessa potilaita, omaisia ja ammattilaisia joustavasti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteenamme on tuottaa kansallisesti toimivia ja yhdenvertaisia palveluita, näyttöön perustuvia hoito-ohjauksia sekä parantaa potilaiden ohjautumista oikeisiin hoitopaikkoihin sekä lisätä tietoa päivystysten toimintaprosesseista. Päivystystalo tulee tarjoamaan muun muassa oirekohtaisia navigaattoreita, itsehoito ja omahoitopalveluita ja -ohjeita sekä jatkossa myös mahdollisuuden sähköiseen kommunikointiin ammattilaisen kanssa.

Tarkoituksena on hakea uutta toimintatapaa ja vahvistaa palvelukulttuurin asiakas- ja potilaslähtöisyyttä. Palvelut täydentävät perinteisiä päivystystoimintoja. Välilliset pitkän ajan vaikutukset, kuten kustannusten lasku ja lisäarvo terveydelle, ovat myös osa tavoitteistamme. Kehittämistyötä on tehty klinikoiden asiantuntijoiden kanssa sekä asiakaslähtöisesti osallistamalla kansalaisia, asiakkaita ja potilaita.

EU:n telelääketiedettä koskevassa tiedonannossa korostetaan lainsäädännön yhtenäistämistä, yhteisten toimintatavoitteiden selkeyttämistä sekä poliittista tahtoa varmistaa sähköisten terveyspalvelujen saatavuus ja niiden kehittäminen maailmanlaajuisesti. Lue lisää. Virtuaalisairaalahanke 2.0 ja Terveyskylä ovat osa Valtiovarainministeriön Digitalisoidaan julkiset palvelut -hanketta. Päivystystalo tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa Omat digiajan hyvinvointipalvelut -hankkeen (ODA) kanssa. Tulevaisuudessa kaikille kansalaisille on tarjolla laaja päivystyspalvelupaketti, jota on rakentamassa päivystysalueen ammattilaiset ympäri koko Suomen.

Tutustu Terveyskylä.fi -osoitteessa jo valmiina oleviin taloihin ja palveluihin. Jos ajatuksia tai kysyttävää herää sähköisistä päivystyspalveluista, ota yhteyttä: anja.kajanne@hus.fi

Anja Kajanne
sairaanhoitaja, AMK, HtM-opiskelija, projektikoordinaattori
Päivystystalo HUS Tietohallinto, Virtuaalisairaalahanke 2.0 ja Terveyskylä.fi