Ajankohtainen

Päänsäryn digihoitopolku tuo lääkkeettömän kivunhallinnan osaksi hoitoa

Julkaistu 29.7.2020 10.00

HUS Päänsärkypolku otettiin käyttöön keväällä 2019. Polun kautta ammattilaiset saavat aiempaa paremman käsityksen potilaan kokonaistilanteesta. 

Päänsäryn digihoitopolku on osa päänsäryn hoitoa neurologian poliklinikalla HUSin Tornisairaalassa. Polku on suunnattu aikuisille potilaille, joilla on päänsärkyä kahdeksan päivää tai useammin kuukaudessa ja joiden särky on migreeniä, jännityspäänsärkyä tai lääkepäänsärkyä.

Tämän vuoden heinäkuuhun mennessä polulle on liitetty 111 potilasta. Vuonna 2019 potilaita liitettiin koko vuoden aikana 133, joten potilasmäärät ovat kasvavavia. Toiveena on, että digihoitopolku saataisiin jatkossa käyttöön kaikilla HUSin neurologian poliklinikoilla, jotta palvelua voitaisiin tarjota mahdollisimman monelle.

Kiitosta potilailta, hyötyä ammattilaisille

Digihoitopolku on tuonut päänsäryn hoitoon uuden hoitomuodon eli lääkkeettömän kivunhallinnan, johon ei aiemmin ollut juuri resursseja. Nyt potilaat saavat polun kautta tietoa erilaisista kivunhallintakeinoista kuten ergonomiasta ja ryhdistä. Kun hoito ei perustu vain lääkärin määräämiin lääkkeisiin, potilas voi ottaa aktiivisemman roolin omassa hoidossaan.

Ammattilaiset hyötyvät digihoitopolun oire- ja elintapakyselyistä, koska niiden avulla saadaan parempi käsitys potilaan kokonaistilanteesta. Syksyllä 2020 on määrä aloittaa tutkimus, jossa selvitetään, miten digihoitopolun lääkkeetön kivunhoito ja oireseuranta ovat vaikuttaneet hoidon tehoon.

Neurologian erikoislääkäri Laura Mäkitie kertoo, että potilaat ovat polkuun pääosin tyytyväisiä: erityisesti viestiyhteys ja digitaalinen päiväkirja ovat keränneet kiitosta.

Osa potilaista harmittelee, että digihoitopolun koko sisältöä ei saa käyttö​​ön kerralla. Tämä johtuu siitä, että kyseessä on valmennus, joka tähtää uusien toimintamallien oppimiseen. Kun yksi osio on käyty läpi, pitää pysähtyä, miettiä ja harjoitella uusia asioita, ennen kuin voi siirtyä seuraavaan osioon.

Jonkin verran istuntojen ajastuksia on potilaiden toiveesta poistettu ja lyhennetty. Lisäksi sisältöjä, kyselyjä ja päänsärkypäiväkirjaa on muokattu käyttöön sopivammiksi.

Tulevaisuudessa polkua on tarkoitus kehittää niin, että se sopii myös sarjoittaisesta päänsärystä kärsiville. Polku tuotteistettiin syksyllä 2019, joten palvelua voidaan tarjota myös HUSin ulkopuolelle.