Ajankohtainen

Opinnäytetyö: Selkeä vaiheistus ja vaikutusmahdollisuudet edistävät Terveyskylän Omapolku-palvelun käyttöönottoa

Julkaistu 12.5.2022 9.00

Käyttöönottoa estäviksi tekijöiksi tunnistettiin esimerkiksi liian nopea aikataulu ja puuttuvat integraatiot.

Metropolia-ammattikorkeakoulussa on julkaistu Terveyskylän Omapolku-palvelun käyttöönottoon liittyvä YAMK-opinnäytetyö. Omapolulta löytyvät tietoturvallisesti, yhden kirjautumisen takaa asiakkaalle tai puolesta-asioitavalle avatut terveydenhuollon digihoitopolut, sosiaalihuollon digipalvelupolut, etävastaanotot sekä kaikille avatut omahoito-ohjelmat. Opinnäytetyössä kuvaillaan digihoitopolun käyttöönottoa neuvolatoiminnassa, selvitetään käyttöönottoa edistäviä ja estäviä tekijöitä ja tuotetaan käyttöönoton toimintamalli.

Työn toimintaympäristön muodostivat Espoon, Lohjan ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen neuvolat, joiden käyttöön vietiin Terveyskylän tuottama raskausdiabetesta sairastavien digihoitopolku. Työ toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä, joka jakautui kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin dokumenttianalyysi, toisessa osallistuva havainnointi Länsi-Uudenmaan kuntien neuvoloiden työntekijöille järjestetyissä etäkokouksissa ja lopuksi luotiin käyttöönoton toimintamalli.

Opinnäytetyön mukaan digihoitopolun käyttöönotossa ovat keskeisessä roolissa projektinhallinta, toiminnan muutos, muutosjohtaminen, asiakaslähtöisyys ja viestintä. Esimerkiksi viestintää tarvitaan kaikissa käyttöönoton vaiheissa, ja sitä tulee tehdä kohdennetusti eri ryhmille.

Käyttöönottoa edistäviksi tekijöiksi tunnistettiin esimerkiksi selkeä vaiheistus, riittävä aika keskustelulle, koulutuksien pitäminen paikan päällä ja neuvoloiden työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa digihoitopolkujen sisältöihin ja niiden käytön toimintatapoihin. Sen sijaan käyttöönottoa estävät esimerkiksi liian nopea aikataulu, etäyhteyden käyttäminen paikan päällä tapaamisen sijaan sekä puuttuvat integraatiot esimerkiksi potilastietojärjestelmän kanssa.

- Opinnäytetyötä oli erittäin mielenkiintoista tehdä, koska keskityin nimenomaan käyttöönoton prosessiin. Työn tekeminen antoi minulle kokonaiskuvan digihoitopolkujen kehittämisestä ja käyttöönotosta perusterveydenhuollossa, kertoo opinnäytteen tekijä Anni Pikkarainen. Anni työskentelee HUS Tietohallinnossa digihoitopolkujen parissa.

Jos haluat lukea lisää aiheesta, opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan Theseus-tietokannasta: