Ajankohtainen

Neuropsykologinen nettikuntoutus auttaa äkillisestä aivovauriosta toipuvaa

Julkaistu 13.7.2020 12.00

Nettikuntoutus sopii erityisesti lieväoireisille potilaille. Potilaan kannalta hyötyjä ovat jonottomuus ja aktiivinen ote omaan toipumiseen.

​​

Neuropsykologinen nettikuntoutus on tarkoitettu äkillisen aivovaurion saaneille potilaille. Kyseessä on digihoitopolku, jonka potilas saa käyttöön HUSissa hoidon yhteydessä.

Aivovaurio on voinut syntyä esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön tai aivovamman seurauksena tai aivoleikkauksen jälkitilana. Aivovaurio aiheuttaa esimerkiksi muistiin, tarkkaavaisuuteen ja toiminnanohjaukseen liittyviä oireita, ja näitä aiheita käsitelläänkin digihoitopolulla.

Digihoitopolku sopii henkilöille, joiden sairastumisesta tai vammautumisesta on aikaa alle vuosi ja jotka kytkenevät itsenäiseen verkkotyöskentelyyn.

Kuntoutuksessa edetään omaan tahtiin

Digihoitopolulle tullaan lääkärin lähetteellä. Hoidosta vastaava yksikkö tekee lähetteen HUS Neuropsykologialle, jossa arvioidaan potilaan soveltuminen ohjelmaan ja tehdään polulle liittäminen. Potilaita otetaan mukaan ympäri Suomen.

Polku koostuu kahdeksasta istunnosta, jotka käsittelevät muun muassa toimintakykyä, väsymystä, keskittymistä ja tarkkaavaisuutta ja muistia. Polku sisältää tietotekstejä, kuvia, oirekyselyitä ja harjoituksia. Virtuaalista vertaistukea saa vertaistarinoista, joita tulee vastaan kuntoutuksen eri vaiheissa.

Potilas etenee kuntoutuksessa itsenäisesti omaan tahtiin, mutta neuropsykologi seuraa etenemistä, kommentoi tarvittaessa ja vastaa potilaiden kysymyksiin. Kuntoutus kestää potilaalla vähintään kuukauden, keskimäärin noin kaksi kuukautta.

Potilaat mukana kehittämässä

Polun kehittäminen alkoi keväällä 2017, ja se otettiin käyttöön huhtikuussa 2019. Aluksi polulla asioi vain aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita potilaita, mutta myöhemmin sitä alettiin tarjota laajemmalle potilasryhmälle. Tällä hetkellä polulla on noin 40 kuntoutujaa.

”Kuntoutuksen ideana on tarjota palvelua niille, joiden oireet ovat lievempiä ja jotka eivät tarvitse intensiivistä lähikuntoutusta, vaan psykoedukaatiota ja tukea toipumiseen”, kuvailee polun rakentamisessa mukana ollut neuropsykologian erikoispsykologi Eeva-Liisa Kallio.

Polku kehitettiin yhteistyössä kohderyhmän eli potilaiden kanssa. Pilottivaiheessa mukana oli aivoverenkiertohäiriöpotilaita, jotka kävivät kuntoutusta läpi ja kertoivat, mikä toimii ja mikä ei. Lisäksi palautetta antoi Neurokeskuksen kokemusasiantuntija.

Kallion mukaan kehitystyö oli pitkä ja monivaiheinen, mutta myös varsin antoisa projekti.

Digihoitopolku on digitaalinen palvelu, joka täydentää perinteistä sairaanhoitoa ja vastaanottokäyntejä. Digihoitopolulla potilaat saavat sairauteensa liittyvää tietoa ja tukea ja voivat pitää yhteyttä hoitaviin ammattilaisiin. Polulle pääsee lääkärin lähetteellä tai hoitosuhteen kautta. Palvelun käyttö on potila​alle maksutonta.

Digihoitopolut löytyvät Omapolku-palvelukanavalta.