Ajankohtainen

Netti-Oppi digihoitopolku tukee käytösongelmaisten lasten vanhempia

Julkaistu 20.4.2022 8.50

Uusi digihoitopolku tukee vanhempia hankalissa tilanteissa ja opastaa vanhemmuustaitoihin liittyvissä asioissa. 

HUS Lastenpsykiatria ja Espoon kaupungin perheneuvolapalvelut ovat kehittäneet yhteistyössä uuden Netti-Oppi digihoitopolun. Polku perustuu professori Eeva Arosen kehittämään käytöshäiriöisten lasten vanhemmille suunnattuun Vanhemmuustaito-ohjelma Oppiin, joka on käytössä HUS Lastenpsykiatriassa. Polku on suunnattu perheille, joissa lapsen käytöspulmat haastavat vanhempia.

Polun pilotointi alkoi vuoden 2021 lopulla. Pilottivaiheeseen valikoitui 16 perhettä, jotka kävivät hoitopolun ohjelmaa läpi omaan tahtiinsa noin 10 viikon ajan. Ohjelma sisältää erilaisia materiaaleja, tehtäviä, harjoitteita, videoita ja palautekyselyjä sekä neljä etätapaamista psykologin kanssa.

Osallistuminen auttoi selkeästi vanhempia

Pilottiin osallistuneet perheet antoivat digihoitopolusta pääasiassa positiivista palautetta. Erityisesti perheet, joilla oli hyvät voimavarat ja valmiudet asioiden itsenäiseen pohdiskeluun, kokivat saaneensa apua vanhemmuuteen ja kiperien tilanteiden käsittelyyn. Useat osallistujat kertoivat, että he ovat digihoitopolun ohjelman myötä alkaneet kiinnittää paljon enemmän huomiota omaan toimintaansa vanhempana.

Pilotti osoitti myös, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyöllä on mahdollista toteuttaa lapsiperheille uudenlaisia, matalan kynnyksen tukimuotoja. Tämän kaltainen yhteistyö näyttäisi toimivan hyvin lasten mielenterveyspalveluissa. Pidemmällä aikavälillä uudenlaiset tukimuodot voivat vähentää lastenpsykiatrisen palvelun tarvetta tai ainakin hillitä palvelujen tarpeen kasvua.

”Digihoitopolut ovat helposti saavutettavissa, ajasta ja paikasta riippumattomia ja niihin hakeutumisen kynnys voi monelle vanhemmalle olla tavallista lähikontaktina tapahtuvaa hoitoa matalampi. Digihoidoissa usein myös työntekijäresurssia säästyy, kun asiakas omaksuu tietoa itseohjautuvasti”, sanoo psykologi Heidi Backman HUS Lastenpsykiatrian tutkimus-, akuutti- ja konsultaatioyksiköstä.

Pilotin jälkeen Netti-Oppi on tarkoitus ottaa käyttöön laajemmin HUSin alueella.

Digihoitopolku tuo useita hyötyjä

Netti-Opin kehittänyt työryhmä arvioi, että nettipohjaisella vanhemmuustaito-ohjelmalla saavutettaisiin esimerkiksi seuraavia hyötyjä:

  • Vanhempien mahdollisuus saada apua lapsensa käytösongelmiin helpottuu ja vanhemmat saavat tukea varhaisemmassa vaiheessa.
  • Perheneuvolan toteuttamien käyntien tarve vähentyy, resursseja voidaan kohdentaa muihin asiakasryhmiin.
  • ​​​Erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä vähentyy.
  • Hillitään kustannusten kasvua

Terveyskylän Omapolulta löydät sinulle avatut terveydenhuollon digihoitopolut ja sosiaalihuollon digipalvelupolut sekä kaikille avoimet omahoito-ohjelmat. Omapolulla terveystietosi ja hoito-ohjeesi kulkevat aina mukanasi. Terveyskylän Omapolku on terveyden- ja sosiaalihuollon digitaalinen palvelukanava.