Ajankohtainen

Mietityttääkö terveydenhuollon digitalisaatioon liittyvä toiminnan muutos? Ota avuksi uusi TerveyskyläPRO-valmennus

Julkaistu 25.4.2019 10.30

Terveyskylä PRO-palvelussa juuri julkaistu Toiminnan muutos -valmennus herättää pohtimaan, millaiset asiat muuttuvat terveydenhuollon digipalveluiden myötä ja mitkä jäävät ennalleen sekä miten asiakkaiden ja potilaiden edustajat otetaan mukaan palveluiden uudistamisen suunnitteluun​.

​​​​​​​

Valmennus herättää keskustelemaan, miten terveydenhuoltoalan ammattilaiset voivat itse vaikuttaa oman työnsä uudelleen muotoiluun digipalveluita suunniteltaessa sekä millaisia uudenlaisia työtapoja digipalveluissa voi hyödyntää.

- Digitalisaatio terveydenhuollossa tuo muutoksia palveluiden tuottamisen tapoihin, prosesseihin, työn tekemiseen ja potilaan kohtaamisen tapoihin.​ Valmennus tukee digitalisaatioon liittyvän muutoksen toteuttamisessa työyhteisöä ja jokaista, jonka työtehtävät uudistuvat, sanoo Heta Kolanen.​

Valmennuksen voi käydä läpi itsenäisesti tai sitä voi hyödyntää esimiehen tai valmentajan vetämänä työyhteisössä. Heta Kolanen on käsikirjoittanut valmennuksen yhdessä Sirpa Arvosen kanssa. He ovat luotsanneet digitalisaatioon liittyvää toiminnan muutosta Virtuaalisairaala 2.0-hankkeessa ja jatkavat työtä nyt​ HUS Sähköisissä asiointipalveluissa.

Digitalisaation tuomassa muutoksessa on lopulta kyse toiminnan jatkuvasta kehittämisestä.

- Teknologioiden käyttöönottoa suunnittelevan terveydenhuollon yksikön on aluksi hyödyllistä miettiä kokonaistoiminnan muutosta. Kuvata ongelmat, jotka halutaan ratkaista sekä miettiä, mitkä asiat voidaan ratkaista sähköisen asioinnin keinoin ja mitkä asiat muilla keinoin, Kolanen kertoo.

Muutoksen etenemisen kannalta on tärkeää, että koko henkilöstö kokoontuu pohtimaan kehittämistarpeita. Valmennuksessa on useita harjoituksia näiden keskustelujen pohjaksi.​

Linkki oppaaseen:

Toiminnan muutos -valmennus (TerveyskyläPRO)​​
​​