Ajankohtainen

Lastentalo ja Nuortentalo nyt avattu

Julkaistu 14.9.2017 10.00

Lastentalo.fi-palvelusta löytyy tietoa lasten sairauksista – Nuorten.fi tukee hoidon siirtymisessä.

​Suomen yliopistosairaalat ovat yhteistyössä kehittäneet Lastentalo.fi- ja Nuorten.fi -palvelusivustot. Uusista taloista löytyy tietoa erikoissairaanhoidossa hoidettavista lasten ja nuorten sairauksista, hoitoon valmistautumisesta sekä hoidon siirtymisestä lasten puolelta aikuispuolelle. 

Sivustot on suunnattu lapsiperheille, nuorille ja omaisille sekä terveydenhuollon ammattilaisille ja sidosryhmille, esimerkiksi tueksi varhaiskasvatukseen.

Erikoissairaanhoidon lapsille, nuorille, perheille ja ammattilaisille suunnattuja sivustoja on nyt neljä; Lastentalo.fi, Nuorten.fi, Lastenmielenterveystalo.fi ja Nuortenmielenterveystalo.fi.

Lastentalo – tietoa lasten sairauksista

Lastentalosta löytyy tietoa lasten sairauksista, sairaalahoidosta ja hoitoon valmistautumisesta. Lapsille on oma osionsa, jossa sairaalamaailmaa tehdään tutuksi videoiden avulla.  Lastentalossa on 14 sairauskohtaista aihekokonaisuutta: allergia ja astma, autismikirjon häiriöt, diabetes, epilepsia, kehitykselliset poikkeavuudet ja oppimisvaikeudet, lastenkirurgia, lasten kohtausoireet, lastenreuma, liikuntavammat, päänsärky, sydänsairaudet ja syöpäsairaudet. Tietoa annetaan myös keskosuudesta ja keskosen hoidosta. Lisäksi palvelussa kuvataan yleisimpiä lastensairauksia ja niiden hoitoa.
Lastentalossa kerrotaan myös lapsen sairastamisen vaikutuksista perheeseen ja parisuhteeseen ja annetaan neuvoja, miten tulevaan sairaalahoitoon voidaan lapsen kanssa valmistautua.

HUS:n ammattilaiset ovat vastanneet nyt julkaistavista ensimmäisen vaiheen sisällöistä ja kaikkien yliopistosairaaloiden edustajat ovat kommentoineet niitä. Lisää sisältöjä on tekeillä eri yliopistosairaaloissa.

Lastentaloon on rakenteilla oirenavigaattori, joka on tarkoitettu perheille avuksi tilanteeseen, jossa pohditaan päivystykseen lähtemistä tai yhteydenottoa terveysasemalle. Oirenavigaattorin aihealueita ovat hengitystieinfektiot, yskä, nuha ja korvakipu. Myöhemmin avattavat digihoitopolut tulevat täydentämään neuvonta- ja hoitopalveluita sekä tuovat uusia kommunikointiväyliä hoitohenkilökunnan ja potilaiden välille.

Nuorten.fi – tukea siirtymävaiheeseen

Nuortentalo on suunnattu pitkäaikaissairaille nuorille ja nuorille aikuisille, joiden hoito on siirtymässä tai siirtynyt aikuispuolelle. Päämääränä on valtakunnallisella tasolla yhdenmukaistaa pitkäaikaissairaiden nuorten hoidon siirtymää aikuispuolelle. Palvelussa on oma osio myös ammattilaisille.

Nuortentalossa opastetaan, miten hoidon siirtymiseen voi valmistautua ja millaisia asioita voi harjoitella jo etukäteen. Tietoa on sairauden hoitoon liittyvien aiheiden lisäksi murrosiästä, ihmissuhteista, seurustelusta ja seksuaalisuudesta sekä opiskelusta ja työnhausta. Pitkäaikaissairaalle tärkeää asiaa on myös vertaistuesta, taloudellisista tukimuodoista sekä palveluista, joista on mahdollista hakea apua.

Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden ja erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Tietosisältö on veloituksetta kaikkien käytössä. Terveyskylää rakennetaan Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa, joka on viiden yliopistosairaanhoitopiirin yhteinen kansallinen, sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama kärkihanke. Lastentalon ja Nuortentalon rakentamista koordinoi HUS.

Lisätietoja antaa digitaalisten ja innovaatiopalveluiden linjajohtaja, lastentautien dosentti Pekka Lahdenne, pekka.lahdenne@hus.fi