Ajankohtainen

Lastentalo.fi ja Nuorten.fi avautuvat syyskuussa

Julkaistu 3.7.2017 10.30

Terveyskylä saa syyskuussa kaksi uutta erikoissairaanhoidon palvelua, kun Lastentalo.fi ja Nuorten.fi -sivustot aukeavat.

Lastentalosta ja Nuortentalosta löytyy tietoa ja tukea potilaille, perheille sekä ammattilaisille. Myöhemmin syksyllä avataan digihoitopolkuja, jotka täydentävät terveydenhuollon neuvonta- ja hoitopalveluita: ne tuovat uusia työkaluja omahoitoon, hoidon neuvontaan, opastukseen ja seurantaan sekä kommunikointiin terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Terveydenhuollon ammattilaisten toivotaan kertovan potilaille ja perheille taloista ja lisäksi hyödyntävän talojen materiaalia, kuten videoita, potilaiden ohjauksessa.

Lastentalo – tietoa lasten sairauksista

Lastentalo tarjoaa tietoa lasten sairauksista, sairaalahoidosta ja hoitoon valmistautumisesta. Lapsille tulee lisäksi oma osionsa, jossa sairaalamaailmaa tehdään tutuksi videoiden avulla. Talo on suunnattu sekä lapsiperheille että omaisille, terveydenhuollon ammattilaisille ja sidosryhmille, kuten tueksi varhaiskasvatukseen.

Syksyllä palvelussa avataan seuraavat aihekokonaisuudet: allergia ja astma, autismikirjon häiriöt, diabetes, epilepsia, lasten reuma, liikuntavammat, kehityspoikkeavuudet, päänsärky, sydänsairaudet, syöpäsairaudet ja vastasyntyneen sairaudet. Tietoa annetaan myös keskosuudesta ja keskosen hoidosta. Lisää sisältöjä on tekeillä eri yliopistosairaaloissa.

Lastentalossa otetaan käyttöön syksyllä valtakunnallisesti toimiva koeversio oirenavigaattorista. Oirenavigaattori on perheiden avuksi suunniteltu työkalu, joka auttaa sairastuneen lapsen oireiden vakavuuden arvioinnissa.
 

Nuorten.fi (Nuortentalo) – tukea siirtymävaiheeseen

Nuortentalo on suunnattu pitkäaikaissairaille nuorille ja nuorille aikuisille. Keskeisenä teemana on nuoren hoidon siirtyminen lasten puolelta aikuispuolelle. Nuortentalo tukee pitkäaikaissairaita nuoria diagnoosista riippumatta omahoidossa ja elämän hallinnassa. Palvelussa on oma osionsa myös ammattilaisille.

Syksyllä Nuortentaloon avautuvat aihekokonaisuudet ovat: hoidon siirtyminen aikuispuolelle (transitio), omahoito, tietoa sairauksista, seksuaalisuudesta, päihteistä ja sosiaalietuuksista. Lisäksi talosta löytyy vertaistukea ja tarinoita nuorelta nuorille sekä tietoa ja tukea vanhemmille.