Ajankohtainen

Kun läheinen sairastuu psyykkisesti, myös omainen on vaarassa sairastua

Julkaistu 8.1.2024 13.00

Läheisen sairastuminen psyykkisesti vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin. FinFami Uusimaa ry tarjoaa omaisille tukea ja välineitä selviytymiseen vaikeassa elämäntilanteessa. Yhdistys toimii Uudenmaan alueella.

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin tutkimusten mukaan Suomessa on noin puoli miljoonaa mielenterveysomaista, joista noin puolet on vaarassa sairastua itsekin. Kun perheenjäsen tai läheinen sairastuu psyykkisesti, vaikuttaa se koko lähipiirin hyvinvointiin. Läheisen sairastuminen on voimakas kokemus, joka aiheuttaa monenlaisia tunteita. Sairastuminen on lähipiirille aina kriisi, joka johtaa pahimmassa tapauksessa läheisten uupumiseen.

Ennaltaehkäisevää tukea ja työkaluja selviytymiseen läheisille

FinFami Uusimaa ry on mielenterveys- ja päihdeläheisten yhdistys, joka tarjoaa tukea ja tietoa psyykkisesti sairastuneen omaisille sekä perheille Uudenmaan alueella. Tavoitteena on ennaltaehkäistä perheiden uupumista ja ongelmien ylisukupolvisuutta sekä tarjota välineitä selviytymiseen raskaassa elämäntilanteessa. Yhdistyksen tarjoama tuki on sekä ammatillista että vertaistukeen perustuvaa

Yhdistyksen vapaaehtoisilla, vertaisilla ja kokemusasiantuntijoilla on korvaamaton rooli omaisten ja perheiden hyvinvoinnin, jaksamisen ja arjessa selviytymisen tukemisessa. Vapaaehtoistoiminta luo uskoa tulevaan ja tarjoaa omaiselle mahdollisuuden kohdata muita vastaavassa tilanteessa olevia sekä huomata, että ei ole yksin huoliensa kanssa. Yhdistyksen vapaaehtoiset ohjaavat erilaisia vertaistukiryhmiä yksin, pareina tai yhdessä ammattilaisen kanssa. Kohtaamiset omaisten kanssa ovat tärkeässä roolissa toivon luomisessa vaikeaan elämäntilanteeseen.

Monipuolinen vapaaehtoistoiminta auttaa sekä läheistä että vapaaehtoista

FinFami Uusimaan vapaaehtoiset tarjoavat keskusteluapua omaisille kasvotusten, puhelimitse, chatissa, Teamsin tai Toivo-sovelluksen välityksellä. Kokemusasiantuntijoiden ainutlaatuiset ja rouheatkin omasta elämänhistoriasta kumpuavat tarinat ovat olleet erityisen merkityksellisiä, kun yhdistys on vienyt eteenpäin tietoa omaisen ruohonjuuritason kohtaamisen tärkeydestä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Vapaaehtoiset ja vertaistukijat antavat osan omasta ajastaan toiselle ihmiselle ilman aineellista palkkiota tai korvausta. Palkkio, jonka he saavat, on jotain suurempaa; he luovat toivoa ja uskoa paremmasta, ja mikä olisikaan sen arvokkaampaa. Samalla vapaaehtoiset itse saavat toiminnastaan iloa ja merkityksellisyyden kokemuksia, jotka itsessään lisäävät vapaaehtoisten hyvinvointia ja terveyttä. Omaahan moni vapaaehtoinen itsekin kokemusta psyykkisesti sairastuneen omaisena.

FinFami Uusimaa tekee työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu – mutta parhaimmassa tapauksessa ennaltaehkäisevästä tuesta on apua, ja omainen löytää keinoja selviytyä vaikeassa tilanteessa. Silloin yhdistys on onnistunut tehtävässään, ja pahin kriisi on vältetty.

Kirjoittanut: Eetu Karppanen, järjestöasiantuntija, FinFami Uusimaa ry.

Kuva: Vilho Malmi, viestintävastaava, FinFami Uusimaa ry.

Älä jää yksin, tukea on tarjolla

FinFami Uusimaa ry on yksi Vertaistalon Etsi vertaistukea -hakukoneesta löytyvistä yhdistyksistä. Hakukoneen avulla löytyy tietoa lähes 500 yhdistyksen vertaistukipalveluista. Vertaistalo tarjoaa tietoa, vertaistukea ja kokemustarinoita sairastuneille ja heidän läheisilleen.