Ajankohtainen

Käyttäjät antoivat palautetta HUSin digihoitopoluista – tiedon ymmärrettävyys huipputasolla

Julkaistu 27.5.2020 13.00

HUSissa toteutettiin keväällä 2020 digihoitopolkujen potilaspalautekysely. Polkujen käyttö koetaan sujuvaksi, mutta vuorovaikutusta ammattilaisten kanssa kaivataan lisää.

Kyselyyn vastanneiden mielestä HUSin digihoitopolkujen käyttö on sujuvaa ja vaivatonta. Näin arvioi 72 % vastaajista. Erityisen tyytyväisiä vastaajat olivat poluilla olevan tiedon ymmärrettävyyteen. Jopa 90 % vastaajista piti tietoa ymmärrettävänä.

Suositteluhalukkuutta mitattiin NPS-mittarilla

Käyttäjiltä kysyttiin, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat digihoitopolkua ystävilleen tai perheelleen. Kysymykseen vastattiin asteikolla 0-10. Tulos ilmoitettiin ensimmäistä kertaa NPS-suositteluluvulla, joka oli 25. NPS-luvuissa yli 50 on erinomainen tulos, joten tässä kohtaa riittää parannettavaa.

NPS-luvussa ei huomioida lainkaan käyttäjiä, jotka vastaavat suosittelukysymykseen luvuilla 7-8. Kyselyssä näitä vastaajia oli 30 %, mikä vaikutti selvästi NPS-lukuun. Nyt haasteena onkin parantaa palvelua niin, että nämä kohtuullisen tyytyväiset käyttäjät vastaava​t ensi kerralla numeroilla 9 tai 10. Nyt arvosanan 9-10 antoi 47 % vastaajista.

Digihoitopoluille kiitosta selkeistä sisällöistä

Vastaajat arvioivat käyttämiään digihoitopolkuja. Kaikkein sujuvinta asiointi oli astman, uniapnean ja Parkinsonin taudin digihoitopoluilla. Polun suosittelussa erottuivat edukseen muun muassa nivustyräleikkauksen, raskausdiabeteksen ja IVF-hoidon polut.

Tiedon ymmärrettävyys oli monella polulla huippuluokkaa – ainakin kahdeksan polkua sai siitä parhaan mahdollisen tuloksen!

Avoimissa palautteissa kommentoitiin eniten teknistä toimivuutta kuten kirjautumisen haasteita. Sisällön osalta kaivattiin syventävää ja yksilöllisempää tietoa.

Lisäksi esiin nousi vuorovaikutuksen ja tuen tarve. Moni vastaaja kaipasi digihoitopolulle lisää vuorovaikutusta ammattilaisten kanssa.

Kyselyt ohjaavat kehitystyötä

Potilaspalautekysely tehdään neljännesvuosittain. Kyselyn tulokset olivat hyvin samankaltaisia kuin aiemmilla kerroilla.

Tänä vuonna digihoitopolkuja kehitetään vahvasti kyselyissä esiin nousseiden kehityskohteiden pohjalta. Työstämme esimerkiksi mobiilisovellusta, joka tulee parantamaan käytettävyyttä ja polulle kirjautumista. Sisällöllinen laatustandardi puolestaan yhtenäistää sisältöjä ja parantaa niiden luettavuutta.

Tällä kertaa kysely lähetettiin satunnaisotannalla henkilöille, jotka olivat olleet asiakkaana jollakin digihoitopolulla lokakuun 2019 ja maaliskuun 2020 välillä. Vastauksia saatiin 488 kappaletta.