Ajankohtainen

Insuliinipumppuhoidon aloittavat pääsevät HUSissa nyt digihoitopolulle

Julkaistu 26.8.2021 10.15

Pääkaupunkiseudun HUS diabeteskeskusten yhteinen digihoitopolku on laajentunut uudelle potilasryhmälle. Polku palvelee myös saavutettavasti ja selkokielellä.

​​

Vuonna 2018 julkaistu HUS insuliininpuutosdiabeteksen digihoitopolun sisältö on päivitetty entistä laajemmalle asiakaskunnalle, insuliinipumppuhoidon aloittaville potilaille.

Lisäksi polku on laajentunut usean eri HUS diabeteskeskuksen yhteiseksi digitaaliseksi hoitoympäristöksi. Digihoitopolun sisällön yksilöllinen räätälöinti mahdollistaa myös kertaamista tarvitseville potilaille hoidon. Tavoitteena on ohjata kaikki tuoreet insuliinidiabeetikot digihoitopolulle.

Sisältömuotoilu osa digihoitopolun uudistusta

Pääkaupunkiseudun insuliinidiabeetikoiden digihoitopolun sisältöä kehitettiin nykyiseen muotoonsa lääkäreiden, hoitajien ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyönä. Polun sisältö muotoiltiin entistä ymmärrettävämmäksi selkokielen ja saavutettavan sisällöntuotannon keinoin. Sisällön uudelleenmuotoilun prosessissa mukana olivat Terveyskylän Omapolun projektisuunnittelijat HUS Tietohallinnon Sähköisistä asiointipalveluista.

Uudistettu insuliinidiabeetikoiden digihoitopolku on käytössä Jorvissa Espoon diabeteskeskuksessa ja Meilahdessa Helsingin diabeteskeskuksessa. Polku on kopioitu myös Porvooseen. Tavoitteena on, että digihoitopolun käyttö laajenee jatkossa koko HUSin alueen eri diabeteskeskuksiin.

Digihoitopolulla diabeetikot saavat ohjausta diabeteksen seurantaan ja hoitoon sekä tukea elämään diabeteksen kanssa. Polun viestikanava mahdollistaa suojatun, ajasta riippumattoman väylän kysymysten esittämiselle diabeteshoitajalle.

Palautteet antavat kiitosta tehdystä työstä

Päivitetyn digihoitopolun potilaskokemukset ovat olleet erinomaisen positiiviset. Diabeteskeskusten saaman käyttökokemuksen palautteen perusteella uusi digihoitopolku on muokattu onnistuneesti yksilöllisemmäksi, huomioiden potilaiden erityistarpeet sinne lisättävien moduulien avulla.

Digihoitopolku julkaistiin päivityksen yhteydessä myös uudessa käyttöliittymässä, Omapolku-mobiilisovelluksessa. Potilaat suosittelevat lämpimästi sovelluksen käyttöä.

Satu Vehkavaara, vastuulääkäri

Marjaana Walther, diabeteshoitaja

Espoon diabeteskeskus, Jorvin sairaala