Ajankohtainen

HYKS kehittää hoitoa parantamaan halvaantuneen liikuntakykyä

Julkaistu 20.7.2016 11.05

Helsingin yliopistollisessa sairaalassa (HYKS) on tehty potilastutkimus, jossa onnistuttiin parantamaan kahden selkäydinvammapotilaan liikuntakykyä. Potilaille annettiin toistuvaa stimulaatiohoitoa.

Stimulaatiohoidossa iholle kiinnitetään elektrodeja, joista johdetaan sähköa aktivoimaan katkenneita hermoliitoksia. HYKS:in BioMag-laboratoriossa testataan uutta tapaa kuntouttaa selkäydinvauriopotilaita. Tulokset lupaavat hyvää. Kahdelle tapaturmassa vaikeasti vammautuneelle potilaalle annettiin puolen vuoden ajan intensiivistä stimulaatiohoitoa. Kokeilun jälkeen he pystyivät liikuttamaan aiemmin halvaantuneita lihaksia.  Neurologiaan erikoistuvan lääkärin, Anastasia Shulgan johtamassa tutkimuksessa yhdistettiin kaksi sähkömagneettista hoitomenetelmää - transkraniaalinen magneettistimulaatio ja raajahermojen stimulaatio. Liikuntakyky palasi osittain Menetelmillä ei ole aikaisemmin annettu yhtä pitkäaikaista hoitoa selkäydinvammapotilaille.– Potilaiden hermoyhteydet vahvistuivat ja liikuntakyky palasi osittain lihaksiin, Anastasia Shulga kertoo.Toisen koepotilaan jalat olivat halvaantuneet polvista alaspäin. Hoitojakson jälkeen hän pystyi taivuttamaan molempia nilkkojaan. Toisella oli neliraajahalvaus. Hän pystyi liikuttamaan käsiään jonkun verran, mutta ei esimerkiksi tarttumaan esineisiin. Hoidon jälkeen hän pystyi tarttumaan esineeseen käsillään. Palautunut liikuntakyky oli tallella ainakin vielä kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä.    Videolla näkyy, kuinka koepotilas hoitojakson jälkeen pystyy tarttumaan esineeseen. Tutkimusta laajennetaanKoepotilaiden vammautumisesta oli kulunut yli kaksi vuotta ennen hoitojakson aloittamista. He ovat saaneet myös tavanomaista kuntoutusta sen aikana. BioMag-laboratorion johtaja, dosentti Jyrki Mäkelä sanoo, että kroonisten selkäydinvammapotilaiden kuntoutus on hyvin haasteellista ja uusia hoitokeinoja kaivataan kipeästi. – Tässä on kysymys vain kahden potilaan tapaustutkimuksesta, mutta tulokset ovat lupaavia. Parhaillaan laboratorio rekrytoi lisää koehenkilöitä, joilla on osittainen selkäydinvamma. Jo tehdyt alustavat kokeet ovat antaneet lupaavia tuloksia. Mäkelä uskoo, että stimulaatiohoito voi tehota myös selkäydintulehduksesta kärsiviin potilaisiin.– Mutta jos selkäydin on hyvin vakavasti vaurioitunut, hoito yksinään ei luultavasti tehoa. Se saattaa kuitenkin olla avuksi esimerkiksi kantasolusiirtojen tai muiden tulevaisuuden hoitomuotojen kumppanina. Tarkkaa syytä hoidon teholle ei tiedetäVielä tarvitaan lisää tutkimusta ennen kuin tiedetään millä tavalla stimulaatiohoitoa voidaan toteuttaa kuntoutuksessa. Seuraavissa tutkimuksissa aiotaan selvittää miten eripituiset ja laajemmat stimulaatiohoidot voivat parantaa potilaan liikuntakykyä. Transkraniaalisessa magneettistimulaatiossa aktivoidaan aivokuoren hermosoluja sähkövirralla.Transkraniaalisessa magneettistimulaatiossa aktivoidaan aivokuorta ja sen liikehermosoluja. Raajahermojen stimulaatiossa aktivoidaan hermorunkoja ihon läpi. Vielä ei tiedetä, mikä tekijä hoitomenetelmien pitkäaikaisessa yhdistämisessä saa aikaan liikuntakyvyn palautumisen.  – Sen haluaisimme selvittää terveiden henkilöiden ja eläinkokeiden avulla, Mäkelä sanoo.BioMag on Helsingin yliopiston, HUS:n ja Aalto-yliopiston yhteinen tutkimuslaboratorio. Siellä tutkitaan aivoja ja sydäntä. Laboratorio toimii Meilahden kampuksella.BioMag-laboratorioHelsingin yliopiston tiedote tutkimuksesta ​