Ajankohtainen

Helsingin uniapnean digihoitopolku muutti hoitokäytäntöjä ja toi tehokkuutta hoitoon

Julkaistu 15.6.2020 17.00

Helsingin uniapnean digihoitopolkua pilotoitiin osin koronavirusepidemian aikana. Poikkeusaika toi hoitoon uudenlaista tehokkuutta.

​​​Iho- ja allergiasairaalan uniapneapoliklinikalla on otettu käyttöön uniapnean digihoitopolku. Polku kopioitiin Peijaksen sairaalassa tehdystä uniapneapolusta ja muokattiin vastaamaan Helsingin hoitokäytäntöjä. Polun keskeinen tarkoitus on uniapnean ja CPAP-hoidon ohjaus lähetteellä tuleville uniapneapotilaille.

​​Polulle tehtiin pilotti 27.1.-31.5.2020, jonka aikana polulle otettiin 170 potilasta. Heistä pieni osa kieltäytyi digihoitopolun käytöstä, mutta pää​sääntöisesti potilaat olivat halukkaita digitaaliseen asiointiin. Potilaat olivat tyytyväisiä polun sisältöön ja asioiden hoitoon viestitoiminnon avulla.

​​Ammattilaisten palautteiden mukaan digihoitopolku on hyvä tieto- ja ohjauskanava ja se helpottaa ammattilaisen työtä. Etävastaanottoja on toteutettu digihoitopolun kautta, koska koronaviruksen vuoksi lähivastaanottoja on vähennetty. Epidemian tuomista kiireistä ja henkilöstön siirroista huolimatta polku on otettu hyvin käyttöön.

​​CPAP-laitteen käyttö voidaan opetella etänä

​​Aluksi suunniteltiin, että digihoitopolusta huolimatta CPAP-hoitoon liittyviä laiteohjauksia tehtäisiin entiseen tapaan ryhmävastaanottoina. Koronaviruksen vuoksi päädyttiin kuitenkin siihen, että aiemmin ryhmävastaanotoilla jaettu tieto lisättiin digihoitopolulle tekstinä ja videona. Laitteiden luovutukset tehtiin ryhmävastaanoton sijasta yksilövastaanotolla.

​​Suurimmalla osalla potilaista CPAP-laitteen käytön aloittaminen etänä on sujunut hyvin ja potilaat ovat olleet tyytyväisiä polun sisältöön. Vain pienelle osalle potilaista tehdään lisäksi puhelinohjausta. Hoitajan ohjaukseen käyttämä aika potilasta kohden on lyhentynyt selvästi, joten potilaita pystytään hoitamaan enemmän ja jonoja saadaan lyhennettyä.

​​Koska kokemukset ovat olleet hyviä, etäaloituksia pyritään hyödyntämään myös jatkossa. Poikkeusaika siis muutti toimintatapoja pysyvästi.