Ajankohtainen

Fysioterapia osana nivelrikon kuntoutusta

Julkaistu 8.9.2022 8.00

Kansainvälistä fysioterapiapäivää vietetään vuosittain 8. syyskuuta. Tänä vuonna päivän teemana on nivelrikko.

​​Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, jonka esiintyvyys lisääntyy iän myötä. Se voi aiheuttaa muun muassa nivelkipua ja niveljäykkyyttä, jotka vaikeuttavat liikkumista ja tasapainonhallintaa.

Lue lisää nivelrikosta Terveyskylän Niveltalosta:

Liikkuminen kannattaa

Liikunta on keskeinen nivelrikon hoitokeino. Säännöllisellä liikkumisella voi muun muassa pienentää nivelrikon riskiä, lieventää nivelrikosta johtuvaa kipua ja jäykkyyttä sekä ehkäistä kaatumisia.

Jokainen voi valita itselleen mieluisia ja sopivia liikuntamuotoja. Arjessa liikkumisen lisäksi on tärkeää tehdä lihasvoimaa ja nivelten liikkuvuutta lisäävää harjoittelua.

Fysioterapeutilta voit saada ohjausta ja neuvontaa liikkumiseen ja harjoitteluun. Tukea liikkumisen aloittamiseen saat myös Terveyskylän Omapolku-palvelun Liikkumisen aloittaminen -omahoito-ohjelmasta.

Tutustu Omahoito-ohjelmaan Kuntoutumistalon sivuilla:

Nivelten kuormitusta voi keventää

Oman ergonomian huomioiminen ja apuvälineiden hyödyntäminen auttavat pysymään arjessa aktiivisena. Hyvä ergonomia ja sopivat apuvälineet säästävät niveliä ja vähentävät nivelrikosta johtuvaa kipua. Fysioterapeutti voi ohjata sinua ergonomia- ja apuvälineasioissa. 

Lisää tietoa niveliä säästävään toimintaan saat myös oheisesta Kuntoutumistalon oppaasta:

Aktiivinen kuntoutuminen

Kuntoutus auttaa nivelrikkoon sairastunutta löytämään keinoja elämään itselleen merkityksellistä ja sujuvaa arkea. Kuntoutumisessa oleellista on kuntoutujan oma aktiivisuus. Kuntoutuja tietää parhaiten omat toiveensa ja voimavaransa ja on itse paras kuntoutumisensa asiantuntija.

Kuntoutuspalvelut ovat kuntoutujan tukena. Kuntoutujan yksilöllinen tilanne, tavoitteet ja voimavarat vaikuttavat siihen, millaisesta terapiasta tai kuntoutuspalvelusta hänelle on hyötyä. Fysioterapiasta on usein hyötyä nivelrikkoa sairastavan kuntoutuksessa.

Lisää tietoa kuntoutumisesta ja fysioterapiasta löydät Kuntoutumistalon Kuntoutumisen ABC -kokonaisuudesta: