Ajankohtainen

Eturauhassyöpäpotilaat pääsevät pian digihoitopolulle

Julkaistu 24.9.2021 8.45

HYKS Urologian klinikalla otetaan käyttöön eturauhassyövän digihoitopolku lokakuussa.

​​

Digihoitopolku on HUSin sähköinen palvelu Terveyskylän Omapolulla. Digihoitopolulle liitetyt potilaat pääsevät kirjautumaan Omapolulle Suomi.fi -tunnistautumisen eli vahvan tunnistautumisen kautta. Omapolku on käytettävissä potilaille niin verkkoselaimessa kuin uudessa mobiilisovelluksessa.

Katso aiheeseen liittyvä kuva:

Eturauhassyöpä​potilaan digihoitopolku

Tavoitteena asiakastyytyväisyyden lisääminen

Digihoitopolun käytön tavoitteita ovat, että potilaat saisivat eturauhassyövästä tietoa tämän hetkistä kattavammin ja tasapuolisemmin ja olisivat näin valmiimpia valitsemaan hoitomuotonsa hoitoneuvottelussa yhdessä urologin kanssa. Tämän toivomme lisäävän potilaiden tyytyväisyyttä hoitoonsa.

HUS-alueella laaditaan vuosittain noin 2 000 potilaalle erikoissairaanhoidon lähete eturauhassyövän epäilyn vuoksi. Suuresta potilasmäärästä ja moniportaisesta esitutkimusvaiheesta johtuen aika lähetteestä syöpädiagnoosiin ja hoitojen aloitukseen tuntuu potilaista pitkältä ja hermostuttavalta.

Erikoissairaanhoidossa asioidessaan potilaat saavat usein myös eriarvoisesti informaatiota eturauhassyövän eri hoitomuodoista eivätkä usein saa kokonaiskuvaa hoitonsa etenemisestä.

Näitä haasteita pyritään ratkomaan digihoitopolulla, jonne on kronologisessa järjestyksessä avattu koko eturauhassyöpäpotilaan hoitopolku aina diagnostisista tutkimuksista taudin uusiutumiseen saakka.

Omapolulla tieto on entistä lähempänä potilasta

Eturauhassyöpäpotilaan digihoitopolku on informaatiopolku, jolla potilas saa luotettavaa ja ajantasaista tietoa sairaudestaan, sen tutkimuksista ja hoitomuodoista. Potilas kytketään polulle urologian poliklinikalla lääkärin tai hoitajan tekemällä Apotti-määräyksellä. Polulla potilas voi myös katsella videoituja luentoja, katsoa HUSLABissa otetut PSA-vastauksensa, lukea vastauksia yleisesti kysyttyihin kysymyksiin ja opiskella sanastosta selityksiä lääketieteellisille termeille.

Polku on käytettävissä ympäri vuorokauden, joten potilas voi opiskella sisältöä itselleen sopivalla ajalla, itsenäisesti tai yhdessä omaisen kanssa. Hoitoyksikön kanssa viestittely tapahtuu edelleen Maisan välityksellä.

Potilaat, joiden hoitomuodoksi valikoituu eturauhasen poistoleikkaus, voidaan liittää lisäksi myös Kuntoutuminen eturauhassyöpäleikkauksesta –digihoitopolulle. Tämä polku on Kuntoutumistalon laatima palvelu, jolla potilaat valmentautuvat tulevaan leikkaukseensa. Polkua pilotoidaan parhaillaan. Tavoitteena on, että digihoitopolku korvaisi tulevaisuudessa potilaiden tarpeen käydä leikkausta edeltävillä fysioterapian ryhmäohjauskäynneillä.

Digihoitopolun kehitys jatkuu

Eturauhassyövän digihoitopolusta tullaan tulevaisuudessa julkaisemaan myös ruotsinkielinen versio, jotta laadukasta tietoa saadaan tarjottua myös toisella kotimaisella kielellä. Lisäksi kehitteillä on mahdollisuus kerätä potilailt​a sähköinen suostumus klinikassa käynnissä oleviin tieteellisiin syöpätutkimuksiin.

Lisätietoa eturauhassyöpäpotilaan digihoitopolusta: etunimi.sukunimi@hus.fi , erikoislääkäri Kanerva Lahdensuo, erikoissairaanhoitaja Niina Esterinen, HUS Vatsakeskus