Ajankohtainen

Etävastaanoton suosio kasvaa poikkeustilanteessa

Julkaistu 15.4.2020 0.00

Potilasvastaanottoja, jotka eivät vaadi fyysistä käyntiä, voidaan korvata etävastaanotoilla. Koronavirusepidemia on vauhdittanut kehitystä.

​​​Terveyskylän etävastaanotto on ollut käytössä vuodesta 2018. Alkuvuonna 2020 vastaanottokäyntejä on ollut enemmän kuin kahtena edellisvuonna yhteensä, eli koronavirus näkyy käyntimäärissä selvästi. Hyviä kokemuksia on saatu esimerkiksi HUSin Iho- ja allergiasairaalan lastenyksikössä, jossa jopa 80 % viime viikkojen vastaanottoajoista on toteutettu etäyhteydellä.

HUS on ottanut koronatilanteessa etävastaanotot laajasti käyttöön. Etävastaanotolla ammattilainen ja potilas tapaavat toisensa verkossa videoyhteyden avulla. Vastaanotto voi olla yksilö- tai ryhmäkäynti, ja potilaan kanssa keskustelee yksi tai useampi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen. Myös tulkki voi olla mukana etäkäynnillä.

Videoyhteydellä voi toteuttaa esimerkiksi terapian, valmennuksen tai lääkärin kanssa keskustelun. Puheluihin verrattuna kuvayhteys ja chat tuovat vastaanottoon uusia mahdollisuuksia. Ammattilainen voi arvioida potilaan tilaa sekä nähdä tämän liikkumista ja tekemistä. Potilaan kanssa voi myös katsella hoito-ohjeita internetistä tai Terveyskylän digihoitopoluilta ja käydä chat-keskuste​lua. Lisäksi ammattilainen pääsee kiinni potilaan arkeen kotioloissa ja voi tavoittaa myös potilaan perhettä aiempaa paremmin.

Jos varattu aika toteutetaan etävastaanottona, asiasta ilmoitetaan potilaalle etukäteen. HUS-alueella yksilövastaanotot toteutetaan Apotin Maisalla tai Terveyskylän Omapolun kautta. Vastaanotto tapahtuu Maisassa, jos henkilö on potilaana Apottia käyttävässä yksikössä. Tarkemmat ohjeet kukin potilas saa hoitavalta yksiköltä.

Terveyskylän etävastaanoton käyttö on helppoa. Käyttöä varten tarvitaan tietokone tai mobiililaite sekä kirjautumista varten pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Ohjeet kirjautumiseen ja vastaanotolle liittymiseen löytyvät HUSin verkkosivuilta.