Ajankohtainen

Digitaalinen hoitopolku helpottaa pian tyräpotilaiden arkea

Julkaistu 15.9.2017 11.05

HYKS päiväkirurgian yksikössä Jorvissa kehitetään sähköistä palvelua nivustyräleikkaukseen tuleville potilaille.

Nivustyräpotilaan digihoitopolun myötä hoidon ja siihen liittyvän tiedon saanti tulee olemaan entistä oikea-aikaisempaa ja sujuvampaa. Tavoitteena on potilaan tarpeista lähtevä, notkea systeemi, joka antaa jokaiselle käyttäjälle tunteen siitä, että kynnys hyvän hoidon ja riittävän tiedon saamiseen on matala kaikissa hoidon vaiheissa.

 

Sähköinen palvelu helpottaa kiireisten työikäisten potilaiden arkea

 

Nivustyrä on yleinen vaiva kaikenikäisillä. Kiireinen, työikäinen potilas ei yleensä toivo useita käyntejä sairaalassa ja puhelutkin saattavat tulla hankalalla hetkellä, jos asioita yritetään hoitaa puhelimitse. Ei ole helppoa kuunnella leikkaukseen liittyviä asioita, jos on joutunut poistumaan kesken kokouksen puhelimeen tai seisoo kaupan kassajonossa. Toisaalta tarkat puhelinajatkin koetaan sitovina.

 

Digihoitopolulla potilas voi saada hoitoon liittyvän tiedon ja opastuksen itselle parhaiten sopivana aikana ja sopivassa paikassa. Hän voi myös rauhassa miettiä, mikä ajankohta leikkaukselle ja siitä toipumiselle on hänelle paras, ja varata leikkausajan kalenterista itse. "Kysymysten varalta on viestitoiminto käytettävissä: vastaamme kysymyksiin kahden arkipäivän kuluessa. Leikkauksen jälkeen mahdollisesti ilmeneviin ongelmiin tai kysymyksiin toivomme voivamme antaa apua etävastaanoton avulla", kertoo HYKS Vatsakeskuksen gastrokirurgi, digihoitopolkua rakentava Jaana Vironen.

 

Palvelun kehitys on poikkitieteellistä yhteistyötä

 

Digihoitopolun kehitystyö käynnistyi alkuvuodesta 2017. Mukana palvelua luomassa on tätä potilasryhmää hoitavia kirurgeja, jononhoitaja, päiväkirurgisen yksikön sairaanhoitajia ja lähetekeskuksen edustaja ydinhenkilöinä. Mukana on ollut myös anestesialääkäri omia näkökohtiaan esiin tuomassa.

 

Taustalla on muokattu koko leikkaussaliprosessia, jolloin myös välinehuoltaja ja laitoshuoltaja ovat olleet mukana miettimässä parhaita käytäntöjä. Kaikkien ammattiryhmien osaamista ja kokemuksia on hyödynnetty entistä sujuvampaa hoitopolkua luotaessa. "Olemme huomanneet, että ideoiden määrä on rajaton ja monia ideoita voi myös toteuttaa. Tietotekniset ratkaisut asettavat tällä hetkellä joitakin rajoituksia, mutta ideoiminen kannattaa silti", Vironen kertoo.

 

Parhaillaan digihoitopolun testaus potilaiden kanssa on alkamassa. "Integraatio ajanvaraustoimintoon puuttuu vielä, ja odottelemme kovasti vuoroamme teknisen ratkaisun toteutuksessa. BCB-laaturekisterin kanssa on työn alla Omavointiseurantakyselyiden integraation toteuttaminen. Niiden avulla voimme seurata toimintamme laatua pidemmällä aikavälillä. Keskustelemme myös etävastaanottoja toteuttavan tiimin kanssa saadaksemme tyräpotilaille toimivan videovastaanoton pilottikäyttöön", kuvaa Vironen seuraavia askelia.                  

 

Näin toiminta muuttuu digihoitopolun myötä

 

Digihoitopolun myötä merkittävä osa jononhoitajan työajasta säästyy muuhun toimintaan, kun aikaa ei kulu puhelinhaastatteluihin, suulliseen informaatioon ja leikkausaikojen vaihtamisiin. Säästyvä työpanos voidaan käyttää esimerkiksi siihen, että poliklinikkakäynnille tulevien potilaiden preoperatiiviset asiat voidaan kartoittaa ja leikkaukset aikatauluttaa saman tien ilman erillistä jonoon laittamista.

 

Leikkauksen jälkeen ilmenevien ongelmien hoidossa on helpompi antaa apua etävastaanoton kautta kuin pelkästään puhelimessa ja tämä todennäköisesti vähentää päivystys- ja muiden poliklinikkakäyntien tarvetta. Aiemman soitoille varatun tunnin sijaan tai lisäksi pitää suunnitella aikaa etävastaanotoille ja viesteihin vastaamiselle.

 

"Iloitsemme, että voimme jatkossa tarjota potilaille modernin ja toimivan vaihtoehdon. Toimiva hoitopolku lisää myös kaikkien työntekijöiden tyytyväisyyttä, koska vähentää turhaa työtä. Olemme jo kauan noudattaneet käytäntöä, jossa kutsumme potilaat suoraan leikkaukseen lähetteen perusteella (edellyttäen että lähetteestä on saatu riittävät tiedot leikkauksen suunnittelemiseksi). Potilaat ovat olleet tyytyväisiä sujuvaan käytäntöön, mutta usein olisivat kaivanneet enemmän tietoa jo etukäteen. Digihoitopolku antaa vihdoin mahdollisuuden myös kattavan informaation antamiseen ja toivottavasti lisää potilaiden tyytyväisyyttä entisestään", Vironen summaa.