Ajankohtainen

Digioppia terveydenhuollon ammattilaisille

Julkaistu 31.8.2017 14.30

Millaisia sisältöjä Terveyskylän ammattilaisten osiossa tulisi olla, että siitä muodostuisi ammattilaisia aidosti hyödyntävä ammatillisen oppimisen väylä? Vastausta kysymykseen on lähdetty hakemaan ammattilaisilta itseltään.


Terveyskylän ammattilaisten osion ytimessä on terveydenhoidon ammattilaisten. digiosaamisen vahvistaminen niin kliinisessä työssä kuin myös muuttuvissa toimintaympäristöissä.

Ammattilaisten puolen ensimmäinen vaihe jo avattu. Tavoitteena on tehdä ammattilaisten osiosta kansallisesti yhteinen, digitaalinen koulutusalusta, joka palvelisi kaikkia sote-toimijoita niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Tulevaisuudessa myös digitaalista täydennyskoulutusta voisi tehdä kansallisesti, projektinjohtaja Sirpa Arvonen kertoi.

Kaikissa yliopistosairaanhoitopiireissä on jo pidetty työpajat, jossa on kerätty ammattilaisten digitoiveita ja ideoita. Elokuun lopussa yli 60 HUS-laista kokoontui pohtimaan samaa asiaa.

Mukana työpajassa olivat tutkijatohtori Sari Kujala, ja tutkija Johanna Kaipio, Aalto yliopistosta.  Osana laajaa COPE-hanketta he ovat tutkineet miten millaisia tietoja ja taitoja ammattilaiset tarvitsevat digitalisaatiossa.

-Haastattelimme satoja terveydenhoitoalan ammattilaisia. He pitävät tärkeinä tieto- ja viestintäteknisten taitojen lisäksi uudenlaista digiosaamista. Esimerkiksi verkkoviestinnän ja –vuorovaikutuksen taitoja, vaikkapa etävastaanoton pitämisessä, Sari Kujala kertoo. Uusia ammattilaisten digitaitoja on myös oppia miten tehdään monikanavaista terveysvalmennusta tai miten tuetaan teknistä asiantuntijaa terveyssovelluksen suunnittelussa? Olisi hyvä oppia myös, miten uudet palvelut otetaan organisaatiolaajuisesti käyttöön.

Tutkimuksessa ja työpajoissa nousi esiin samoja teemoja. Niiden pohjalta ammattilaisten osiota lähdetään kehittämään uudella vauhdilla vuoden 2018 alussa.


COPE-hankkeessa tutkitaan sosiaali- ja terveydenhuollon murrosta ja sen vaikutuksia työhön, osaamistarpeisiin ja osaamisen kehittämiseen. THL:n, Aalto- yliopiston, Itä- Suomen yliopiston ja Laurean yhteistyöhanke on monitieteinen ja hyödyntää erityyppisiä tutkimusmenetelmiä. Lisätietoa: www.stncope.fi/