Vad är Hjärnhuset?

I Hjärnhuset hittar du stöd och information om hjärnsjukdomar hos vuxna och om hjärnhälsa. Hjärnhuset är öppet dygnet runt och alla dagar i veckan. Välkommen till Hjärnhuset!

Har du diagnostiserats med en hjärnsjukdom eller misstänker du att du eller din anhörig har en sådan? I Hjärnhuset får du mer information om sjukdomarna. Du kan repetera information som du fick på mottagningen och lätt dela den med dina anhöriga. Hjärnhuset hjälper att förutse olika situationer kopplade till sjukdomen och minska känsla av osäkerhet gällande framtiden.

Vi vill erbjuda Dig pålitlig information och hoppas att vi kan svara på dina frågor och funderingar. Hjärnhusets sidor har byggts upp i samarbete mellan neurologer, neurokirurger och neuropsykologer från universitetssjukhus samt i samarbete med patientorganisationer.

Hjärnhuset är under ständig utveckling. Digitala vårdstig är under utveckling, och med dem kan du rapportera om dina symptom och få direkt kontakt med sjukskötare eller läkare som du är bekant med. Vi håller på med svenskspråkig översättning av Hjärnhusets innehåll.

Hoppas att du får nytta av Hjärnhuset. Välkommen tillbaka!

Vill du hjälpa oss? Ifall du inte hittar den information som du söker på Hjärnhusets sidor eller om du vill precisera något innehåll, kan du meddela oss med hjälp av ett formulär i nedre delen av sidorna.

Tillbaka till Hjärnhusets framsida

Uppdaterad  29.4.2019

Ei