Om rökning och rusmedelsbruk

För den som har MS innebär rökning och alkoholanvändning särskilda risker. Vi rekommenderar att man slutar röka och använder alkohol högst i måttliga mängder.

Alkohol och rökning hör ofta till det sociala livet och kulturen. Rökning rekommenderas i allmänhet inte, eftersom den skadar lungorna och blodkärlen. Man har även upptäckt att rökning ökar risken för att MS bryter ut. Dessutom påverkar regelbunden rökning sjukdomsförloppet vid MS så att sjukdomen framskrider snabbare. Den som röker tjänar alltså på att sluta röka senast när man får MS-diagnosen.

Alkohol är ett ämne som orsakar berusning och beroende och i förlängningen även många olyckor och mänskligt lidande. Gränsen för riskfylld alkoholkonsumtion, under vilken alkohol inte medför hälsorisker för genomsnittsmänniskan, är högst tre standardglas för män och cirka 1,5 standardglas för kvinnor per dygn. Hos personer med MS intensifierar alkohol symtomen och olycksrisken ökar. Med tanke på hjärnhälsa i allmänhet bör även personer med MS hålla alkoholanvändningen på måttlig nivå.

Räknare för hantering av alkoholkonsumtionen (Droglänken)

Föregående sida

Uppdaterad  7.10.2019

Kyllä