Man kan anpassa sig till ovissheten

MS är inte bara ett kroppsligt, utan även ett psykiskt besvär. Det viktiga när det gäller att tolerera osäkerhet och anpassa sig är att man namnger sjukdomen, har rätt attityd och en förmåga att stå kvar när livet skiftar form.

​​​MS-diagnosen kan föregås av en lång period av ovisshet och olika slags symtom. Diagnosen kan därmed vara en lättnad, eftersom man då får ett namn på och en förklaring till symtomen. Å andra sidan är inte heller diagnosen alltid en prognos av kommande symtom eller sjukdomsförloppet. Namnet på sjukdomen öppnar vägen till att förstå symtomen och till att bli medveten om att det finns andra i samma situation.

MS innebär anpassning till symtomen och osäkerheten. De neurologiska besvären tvingar en ofta att varsebli sådana kroppsliga funktioner som andra människor är helt omedvetna om. Vid sidan av symtomen innebär sjukdomen också en identitetsförändring: Är jag fortfarande den yrkesmänniska, familjemedlem och vän som jag var före diagnosen? Stjäl diagnosen mina drömmar och planer? De som levt länge med sjukdomen säger att MS betydelse i livet minskar med tiden även om symtomen förvärras. Attityden, att hålla tankarna i nuet, att rikta uppmärksamheten till de egna styrkorna och det positiva med livssituationen samt en förmåga att leva i förändringen är avgörande.


Nästa sid​a

 
Uppdaterad  7.10.2019

Kyllä