Förändring av kroppsbilden och sexualitet

I och med MS kan de sexuella förnimmelserna och den sexuella förmågan variera. Också kroppsbilden och intresset för sexualiteten kan förändras. Vid behov förändras den egna sexualiteten med psyket och kroppen.

När MS framskrider försämrar sjukdomen funktionsförmågan, varvid patientens förhållande till den egna kroppen och sexualiteten förändras. En progressiv neurologisk sjukdom kan förändra könsorganens känselsinne och minska den sexuella lusten, upphetsningsförmågan och förmågan till erektion eller fuktighet och förmågan att få orgasm. En del av dessa symtom kan även behandlas med läkemedel. Man bör berätta för sin partner om hur symtomen vid MS påverkar den sexuella upplevelsen. Dessutom kan intresset för sexualitet förändras på grund av den stress som sjukdomen eller symtomen medför. Sexualitet handlar i varierande grad om lust, behov, närhet och prestation. En förändring av kroppsbilden är en inre utmaning och anpassningen till den är individuell, vilket gör att utlevandet av sexualiteten kan förändras när kroppsbilden förändras.

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  7.10.2019

Kyllä