Vilka symtom ger MS?

Symtomen på MS kan vara mångformiga och individuella. Hurdana symtom man har kan bero på var i hjärnan och ryggmärgen inflammationshärdarna finns.

MS är en kronisk inflammationssjukdom i nervsystemet. MS orsakar dock inga andra direkta skador i kroppen. Symtomen och sjukdomsförloppet vid MS är mycket individuella.

Symtombilden är individuell och ofta mångformig

Symtomen som sjukdomen orsakar beror på var i hjärnan och ryggmärgen inflammationshärdarna är belägna och de kan därför vara mycket olika.

  • Skador på rörelsenerverna kan orsaka muskelsvaghet eller muskelstelhet framför allt i benen, osäkra rörelser och skakningar samt tal- och sväljsvårigheter.
  • Skador på känselnerverna orsakar vanligtvis känselbortfall i fötterna och fingrarna eller händerna, vilket framkommer som en känselgräns, klåda eller stickningar, översensitivitet eller nervsmärta.
  • Skador på syn- och ögonnerverna kan leda till synnedsättning, smärta bakom ögonen, svårigheter att fokusera blicken eller dubbelseende.
  • Symmetriska symtom i benen kan tyda på en inflammation i ryggmärgen. Gångsvårigheter, balansstörningar, yrsel och försämrad fingerfärdighet kan orsakas av inflammationsförändringar i lillhjärnan, funktionsstörningar på flera områden i det centrala nervsystemet eller störningar i samverkan mellan dessa.
  • Symtomen kan även omfatta störningar i urinblåsans och tarmens funktion och ibland även nedsatt sexuell förmåga.
  • Tröttheten som MS orsakar är kraftigare än den trötthet som orsakas av sömnbrist eller motion. Tröttheten tilltar framför allt vid fysisk ansträngning eller stress. Också en varm inomhustemperatur, varmt väder och feber kan förvärra tröttheten när kroppstemperaturen stiger.
  • Också smärtförnimmelserna kan vara kraftigare hos en person med MS.
  • Inflammationsförändringarna i hjärnan kan dessutom göra det svårare att koncentrera sig och försvåra inlärningen samt göra att tankearbete och till exempel talproduktion känns jobbigare än vanligt.

Det första symtomet på MS kan uppstå till följd av en enda inflammationshärd i synnerven, hjärnan eller ryggmärgen. Å andra sidan kan patienten i ett tidigt skede även ha många slags symtom, vilket tyder på att nervsystemets funktion är störd på många områden. Efter flera skov kan nervsystemets förmåga att återhämta sig försämras och med tiden kan symtomen vid MS orsaka en nedsatt funktionsförmåga. Förändringen av funktionsförmågan är individuell och påverkas förutom av sjukdomens aktivitet även av personens fysiska och mentala hälsa, levnadsvanor och rehabilitering. Endast en del av placken som syns i magnetkamerabilderna ger symtom och trots att plack upptäcks kan människan vara helt symtomfri hela sitt liv.

Föregående sidaNästa sida

Uppdaterad  15.10.2019

Kyllä